Drygala Danuta: O potrzebie doskonalenia dydaktyki

Gerová Ľubica: Štvorcová sieť v zaujímavých úlohách a hrách

Gunčaga Ján: Možnosť využitia problémového vyučovania pri limitných procesoch

Harminc Matúš: Teória čísel v príprave učiteľa matematiky

Hejný Milan: Propedeutika štruktúry a izomorfizmu štruktúr

Jedinák Dušan: Poznámky z histórie ako motivácia vo vyučovaní matematiky

Jurečková Mária, Molnárová Iveta: Excel vo vyučovaní štatistiky

Kaňová Erika: Podpora vyučovania pravdepodobnosti pomocou počítača

Kašuba Romualdas: Why is the simple mathematics so exciting?

Knoche Norbert: Analysisunterricht unter dem Lernziel "Mathematische Grundbildung"

Koreňová Božena: Plášte telies

Kováčik Štefan: Vyučovanie matematiky, počítače a hra

Krajčiová Jana, Vodičková Viera, Krajči Stanislav, Vodička Roman: Tematické matematické tábory

Kuřina František: Role úloh ve vyučovaní matematice

Kuřina František: Realismus konstruktivních přístupu k vyučování matematice

Lukáč Stanislav: E - learning v informatickom vzdelávaní učiteľov matematiky

Major Maciej, Nawolska Barbara: Gra strategiczno-losowa jako środek aktywizacji matematycznej uczniów

Melichar Jan: Reverzní čísla

Minďáková Ingrid, Šveda Dušan: Vytváranie databázy úloh

Paruleková Anna, Parulek Ivan: Tradície európskych hodnôt v matematike

Plocki Adam: Domino jako losovací nástroj a nositel matematických idejí a struktur

Prídavková Alena: Matematické sústredenie pred krajským kolom MO - Z9

Pringerová Gabriela: Kombinatorika v 6. ročníku základnej školy z hľadiska poznávacieho procesu

Rożek Bożena: Sposoby liczenia elementów ukladów ilustrajucych iloczyn liczb naturalnych

Rys Petr, Zdráhal Tomáš: Rovnice kuželoseček

Semanišinová Ingrid: Objavovanie čara magických štvorcov

Scholtzová Iveta: Sonda do kombinatorického myslenia žiakov základnej školy

Schusterová Jana: Dotyková rovina a normála k ploche z=f(x,y) s Matlabom

Šúňová Mária: Použitie priemerných hodnôt pri riešení úloh z praxe

Timková Danka: Heuristicke riešenie problému lineárnej optimalizácie

Tlustý Pavel: Obrázek jako názorný prostředek vizualizace matematické myšlenky

Trenkler Marián: Magické štvorce a kocky - zdroj námetov na vyučovanie matematiky

Urbańska Aleksandra: Jak dziecko matematyzuje swoje otoczenie?

Vagaská Alena: Historické fakty vo vyučovaní matematiky

Vodičková Viera: Programátor a počítač v konštrukčných úlohách

Wollring Bernd: Lernumgebungen und Arbeitsumgebungen zur Papierfaltgeometrie im Mathematikunterricht

Zareba Lidia: Rozumowanie sprzyjajace uogólnianiu i stosowaniu w nim symbolu literowego przez uczniów w wieku 10-14 lat

Żeromska Anna Katarzyna: Autokontrola, jako jako ważna umiejętność w rozwiązywaniu zadań matematycznych