Bezáková Anna: Pojednanie o geometrickom rade

Billich Martin: Metódy riešenia konštrukčných úloh

Brincková Jaroslava, Růžičková Bronislava: Štatistika nie len v 9. ročníku ZŠ

Dedera Pavel, Kôpka František: O niektorých aspektoch prijímacích skúšok a výučby matematiky na vojenskej akadémii

Domoradzki Stanislaw: Refleksje na temat nowego egzaminu maturalnego z matematyki w Polsce

Gerová Ľubica: Niektoré stratégie riešenia matematických problémových úloh na 1. stupni základnej školy

Gunčaga Ján: Poznámky k hodnoteniu niektorých otvorených úloh projektu monitor 2001

Haselbeck Fritz: Konkrete Wege zum Verstehen von Mathematik in der Grund und Hauptschule

Hejný Milan: Štvorčekový papier ako most medzi aritmetikou a geometriou

Jedinák Dušan: Matematické poznanie ako kultúrna hodnota

Koreňová Božena: Vyčetrovanie riešiteľnosti konštrukčných úloh pomocou trigonometrie

Kováčik Štefan: Možnosti využitia počítačov pri nácviku počítania do 100

Krech Ireneusz: Lańcuchy Markowa w szkolnej matematyce

Kuruc Ján: Zlomky

Major Maciej: Treść i forma szkolnych zadań z rachunku prawdepodobieństwa

Melichar Jan: Integrovaná výuka s matematikou

Mislivcová Viera: Študenti a ich hodnotenie učiteľov

Nawolska Barbara: Idee stochastyczne w loteriach fantowych

Paruleková Anna: Práca s nadanými žiakmi

Plocki Adam: Stochastické paradoxy ako prostriedok aktivácie žiakov

Scholtzová Iveta: Kombinatorické úlohy v prijímacích testoch na stredné školy

Pôbišová Mária: Analytická geometria a CN riešenia lineárnych nerovností

Prídavková Alena: Skupiny úloh na rozvoj nadania na matematiku

Urbańska Aleksandra: Jak uczymy dzieci elementów arytmetyki?