Konferencie

 Konferencia "Matematika v škole dnes a zajtra"

Rady skúseného matikára 2020     Seminár pre učiteľov matematiky základných a stredných škôl

     Liptovská Osada, 16. - 17. apríl 2020  

      - stránky seminára

Rady skúseného matikára 2019     Seminár pre učiteľov matematiky základných a stredných škôl

     Liptovská Osada, 11. - 12. apríl 2019  

      - stránky seminára
      - poohliadnutie, alebo "Ako profesijne podrásť a nestratiť kontakt s realitou

            

Rady skúseného matikára 2018     Seminár pre učiteľov matematiky základných a stredných škôl

     Liptovská Osada, 22. - 23. marec 2018  

      - stránky seminára

Česko-Poľsko-Slovenská matematická konferencia 2017     24. ročník tradičnej Česko-Poľsko-Slovenskej matematickej konferencie

     Ružomberok, 6. - 9. jún 2017  

      - stránky konferencie

Študentská vedecká odborná činnosť - Didaktika matematiky 2017


Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (SMS JSMF) a Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (SUMA JČMF) vyhlasuje 16. ročník Súťaže vysokoškolákov vo vedeckej a odbornej činnosti v didaktike matematiky.
 
Ružomberok, 9. - 10. jún 2017 
 
  - webstránky súťaže

Poznávací proces v geometrii 2016


Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Poznávací proces v geometrii
 
PF KU v Ružomberku, 21. - 22. jún 2016 
 
  - webstránky konferencie

Česko-Poľsko-Slovenská matematická konferencia 2015     22. ročník tradičnej Česko-Poľsko-Slovenskej matematickej konferencie

     Ružomberok, 3. - 5. jún 2015  

      - stránky konferencie

Odkaz diela Galilea Galileiho pre súčasnosť


Seminár Odkaz diela Galilea Galileiho pre súčasnosť

     Pedagogická fakulta, KU v Ružomberku, 4. jún 2015  

     Program seminára a pozvánka

     Pozvaní prednášajúci:
 • prof. Marco G. Beghi (Milano, Italia)
 • prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D. (KU, Praha, Česká republika)
 • prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. (UMB, Banská Bystrica)
 • prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. (UPJŠ Košice)
 • Dr. Rosangela Libertini, PhD. (KU Ružomberok)
 • prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. (UJEP, Ústí nad Labem, Česko)


 •      Príspevky prednášajúcich z roku 2014:
 • prof. Petr Vopěnka (Praha, ČR) - video 1 - video 2
 • prof. Marco G. Beghi (Milano, Italia) - video 1 - video 2
 • prof. Lev Bukovský (Prešov, SR) - video
 • prof. Beloslav Riečan (Banská Bystrica, SR) - video
 • prof. Jozef Leščinský (Ružomberok, SR) - video
 • Šárka Voráčová, Ph.D. (Praha, ČR) - video


 • New Challenges in Education  2013


  New Challenges in Education (NCE) – retrospection of history of education to the future in the interdisciplinary dialogue among didactics of various school subjects.

       Ružomberok, 1. – 12. september 2013  

        - Conference Official Website

  Česko-Poľsko-Slovenská matematická konferencia 2012       19. ročník tradičnej Česko-Poľsko-Slovenskej matematickej konferencie

       Spišská Kapitula, 5. - 8. jún 2012  

        - stránky konferencie

  MIDK 2012 - Conference in mathematics and informatics education


  Levoča, 20. - 22. január 2012
   
    ► Booklet of Abstracts
   
    ► Proceedings: Teaching Mathematics III

    Matematika és Informatika Didaktikai Konferencia 2012

  A konferencia szervezői:
 • Debreceni Egyetem Matematika - és Számítástudományok Doktori Iskolája
 • Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézete
 • Katolikus Egyetem Pedagógiai Kar, Juraj Páleš Intézet

 • A konferencia résztvevőinek lehetőséget biztosítunk arra, hogy előadásuk anyagát a Teaching Mathematics III könyvben publikálják. A kiadványt átküldjük referálásra a MathEduc adatbázisba http://www.zentralblatt-math.org/matheduc/

  Az angol nyelvű cikkeket kérjük Dr. Martin Billich címére küldeni: martin.billich@ku.sk

  Beküldési határidő: 2012. március 30.

  ► Kérjük, hogy a cikk írásakor az "angol cikk" formátumot használják és jelölják meg a Math Educ kódokat is.
    Angol cikk forma (LaTeX, paper size should not exceed 8 pages  
    Angol cikk Math Educ kódok 

    Matematická a informatická didaktická konferencia 2012

  Konferenciu organizovali:
 • Matematická a Informatická Doktorandská Škola Debrecínskej univerzity
 • Reformovaná vysoká škola Kölcsey Ferenca v Debrecíne
 • Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša

 • Účastníkom konferencie by sme chceli ponúknuť možnosť publikovať v publikácii Teaching Mathematics III. Publikácia Teaching Mathematics III bude zaslaná do databázy MathEduc http://www.zentralblatt-math.org/matheduc/

  Príspevky v anglickom jazyku prosíme poslať Dr. Martinovi Billichovi na adresu martin.billich@ku.sk

  Termín zaslanaia príspevku: 30. marec 2012

  ► Prosíme používať LaTex šablónu a v článku uviesť aj Math Educ kód.
      Šablóna pre príspevky (LaTeX, anglicky najviac 8 strán)  
      Kódy MathEduc pre klasifikáciu článkov   

     Seminár k nedožitým 80-tym narodeninám profesora Igora Kluvánka (2011)      Ružomberok, 9. september 2011  

      - pozvánka, prihláška a pokyny k príspevkom  


      Zameranie seminára:
      Cieľom seminára je vytvoriť fórum, na ktorom by odzneli prednášky a príspevky o     živote a diele prof. Igora Kluvánka, názory a postrehy o vyučovaní matematickej     analýzy, prípadne diskusia o trendoch v matematike.


      Pozvaní prednášajúci:

            - prof. Rodney Nillsen (Austrália),
            - prof. Beloslav Riečan (Slovenská republika),
            - prof. Petr Vopěnka (Česká republika)


      Spomienky na predchádzajúci seminár (2006):

            - príspevky  

            - fotogaléria  

            - program  


  Matematika v škole dnes a zajtra 2010     10. ročník konferencie organizovanej s podporou projektu KEGA 3/7068/09

     Ružomberok, 13. - 15. september 2010  

      - stránky konferencie  

      - zborník príspevkov Teaching Mathematics II, Scientific Issues  


  SLOVENSKO-ČESKO-POĽSKÁ MATEMATICKÁ ŠKOLA


  r. 2009 r. 2008 r. 2004


  MATEMATIKA V ŠKOLE DNES A ZAJTRA


  9. ročník (2009) 8. ročník (2007) 7. ročník (2006)

  6. ročník (2005) 5. ročník (2004) 4. ročník (2003)

  3. ročník (2002) 2. ročník (2001) 1. ročník (2000)


  Seminár k nedožitým 75. narodeninám Prof. Igora Kluvánka (2006)


  Príspevky Fotogaléria Program
  Hore
   
  pf.ku.sk