Matematika v škole dnes a zajtra

11. - 13. september 2006


Obsah stránky

  Miesto konania: Katolícka univerzita (bývalá Mladá generácia, oproti čerpacej stanici Shell), Hrabovská 1, Ružomberok. Príchod zo železničnej stanice Ružomberok Rybárpole (peši po moste cez rieku Váh). Alebo MHD č. 1, 3, 4 z hlavnej železničnej stanice Ružomberok - vystúpiť na zastávke Katolícka univerzita.
  Mapa:

  Mapa


  Logo Európskeho sociálneho fondu


  Počas 2. dňa konferencie sa doobeda uskutoční tvorivá dielňa Tvorba textov v systéme LaTex (Lektori: PaedDr. Martin Papčo, PhD., PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.) Jej cieľom bude naučiť účastníkov písať príspevky v LaTex-u, v prípade časového priestoru aj písanie skrípt a knižných publikácií. Keďže je kapacitne obmedzená (max. 20 účastníkov) prosíme potencionálnych záujemcov, aby na adresu konferencia@fedu.ku.sk oznámili, že majú o ňu záujem. Tvorivú dielňu chceme realizovať na prenosných počítačoch, ktoré si účastníci prinesú so sebou. Tí, ktorí v nich nemajú LaTex nainštalovaný, prosíme, aby nám to v oznámení uviedli. Bude potom nevyhnutné, aby sa stretli s lektorom tvorivej dielne (PaedDr. Martin Papčo, PhD.) už v prvý deň konferencie, aby sa realizovala príslušná inštalácia.

  Logo Európskeho sociálneho fondu

  Pokyny k príspevkom

  Po skončení konferencie vydáme recenzovaný zborník príspevkov v systéme LaTex - z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Príspevky (maximálne 5 strán A4) posielajte do 7. júla na emailovú adresu konferencia@fedu.ku.sk v jednom z nasledujúcich formátov (uprednostňujeme formát Latex, ale v prípade nedostupnosti akceptujeme aj formát Word):  Last revision - August 31, 2006