Matematika v škole dnes a zajtra

12. september - 14. september 2005


Obsah stránky
Zoznam účastníkov konferencie

 1. Gabriela Antašová
  PF KU, Nám.A.Hlinku 56, 034 01 Ružomberok
  e-mail: gabriela.antas@pobox.sk

 2. Jana Balážová, RNDr.
  ZŠ Kudlovská 11, 066 21 Humenné
  e-mail: balazovajana@zoznam.sk

 3. Vojtech Bálint, Doc., RNDr., CSc.
  KKMaHI FPEDaS ŽU, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
  e-mail: Vojtech.Balint@fpedas.utc.sk

 4. Jaroslav Beránek, RNDr., CSc.
  KM PF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno, ČR
  e-mail: beranek@ped.muni.cz

 5. Martin Billich, RNDr.
  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok
  e-mail: Martin.Billich@fedu.ku.sk

 6. Jana Boržíková, Mgr.
  KMIaK, FVT,Bayerova,080 01 Prešov
  e-mail: borzikova.jana@fvt.sk

 7. Jaroslava Brincková, Doc., RNDr., CSc.
  KM PF UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
  e-mail: jbrinckova@pdf.umb.sk

 8. Soňa Čeretková, PaedDr., PhD.
  KM FPV UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
  e-mail: sceretkova@ukf.sk

 9. Monika Dillingerová, RNDr.
  KAGDM FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
  e-mail: dilling@pobox.sk

 10. Stanislaw Domoradzki, Dr.
  Institut Matematyki Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16a, 35-959 Rzeszów, Poľsko
  e-mail: domoradz@univ.rzeszow.pl

 11. Ján Ďuriš, PaedDr.
  KAGDM FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
  e-mail: jan.duris@fmph.uniba.sk

 12. Roman Frič, Doc., RNDr., DrSc.
  KMF PF KU, Nám.A.Hlinku 56, 034 01 Ružomberok
  e-mail: fric@fedu.sk

 13. Zuzana Frolová, Mgr.
  Gymn. Sv. Františka z Assisi, J.M.Hurbana 44, 010 01 Žilina
  e-mail: nemcova@skmail.sk

 14. Eduard Fuchs, Doc., RNDr., CSc.
  KM.PF MU, Janáčkovo nám. 2a, 602 00 Brno, ČR
  e-mail: fuchs@math.muni.cz

 15. Jozef Fulier, Prof., RNDr., CSc.
  KM FPV UKF,Tr. A.Hlinku 1, 949 74 Nitra
  e-mail: jfulier@ukf.sk

 16. Adriana Gabajová, Mgr.
  Spišská katolícka škola, Školská 9, 914 41 Nemšová
  e-mail: zs.sv.michala@stonline.sk

 17. René Gabčo, Mgr.
  SŠ Kráľovnej pokoja, Na závaží 2, 010 01 Žilina

 18. Anna Göblová, Ing.
  Gymn. a ZŠ sv. J. Bosca, Pod Papierňou, 085 78 Bardejov

 19. Ján Gunčaga, PaedDr., PhD.
  KMF PF KU, Nám.A.Hlinku 56, 034 01 Ružomberok
  e-mail: jguncaga@gmail.com

 20. Lívia Haštová, Mgr.
  Súkromná ZŠ, Bellamos,Východná 18, 036 01 Martin
  e-mail: bellamos@pobox.sk

 21. Milan Hejný, Prof., RNDr., CSc.
  KMaDM, PF UK, M. D. Rettigove 4, 116 39 Praha 1,ČR
  e-mail: milan.hejny@pedf.cuni.cz

 22. Jana Hnatová, RNDr.
  MPC, Ul. Tarasa Ševčenka 11, 080 20 Prešov
  e-mail: hnatova@mcpo.sk

 23. Jitka Hodaňová, Mgr., Ph.D.
  KM PF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, ČR
  e-mail: hodan@pdfnw.upol.cz

 24. Terézia Ilovská, Mgr.
  GSA, Nám. A. Hlinku 5, 034 01 Ružomberok
  e-mail: ilovskat@seznam.cz

 25. Lucia Ilucová, RNDr.
  KMaDM PF UK, M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha, ČR
  e-mail: lucia-I@post.sk

 26. Martina Janáčková, RNDr.
  GVO, Veľká Okružná 22, 010 01 Žilina
  e-mail: janackova@gvoza.sk

 27. Dušan Jedinák, RNDr.
  KM PF TU, Priemyselná 4, 048 43 Trnava
  e-mail: djedinak@truni.sk

 28. Vladimír Jodas, RNDr.
  Štátny pedagogický ústav Bratislava
  e-mail: vladimir.jodas@statpedu.sk

 29. Marika Kafková, Mgr.
  KAM ZF JU, Studentská 1, 370 01 Č.Budějovice, ČR
  e-mail: maja.k@email.cz

 30. Miroslav Kamenický, PaedDr.
  Gymnázium JFR Levoča
  e-mail: gjfrlevoca@spisnet.sk

 31. Pavel Klenovčan, doc., RNDr., CSc.
  KM PF UMB Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
  e-mail: pklenovcan@pdf.umb.sk

 32. Barbora Kminiaková, Mgr.
  KAGDM FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
  e-mail: barbora.kminiak@pobox.sk

 33. Iveta Kohanová, PaedDr.
  KAGDM FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
  e-mail: ifka11@pobox.sk

 34. Viera Kolbaská, RNDr.
  MCMB, Ševčenkova 11, P.O.Box 55, 850 05 Bratislava 55
  e-mail: kolbaska@mcmb.sk

 35. Jan Kopka, Prof., RNDr., CSc.
  KM PF UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, ČR
  e-mail: kopkaj@pf.ujep.cz

 36. Lilla Koreňová, PaedDr.
  KAGDM FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
  e-mail: korenova@mcmb.sk

 37. Jana Krajčiová, RNDr.
  Osemroč. gymnázium, Alejová 1, 040 01 Košice
  e-mail: jana.krajciova@pobox.sk

 38. Ingrida Kraslanová, PaedDr.
  KAGDM FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
  e-mail: inka.k@orangemail.sk

 39. Miroslava Kubíková, Mgr.
  GSA, Nám. A. Hlinku 5, 034 01 Ružomberok
  e-mail: mirkub@centrum.sk

 40. Jozef Kuraj, PaedDr.
  ŠPÚ, Úsek monitor. a evaluácie vo vzdel., Pluhová 8, 830 00 Bratislava
  e-mail: jozef.kuraj@statpedu.sk

 41. Jan Kuruc, PaedDr.
  KMF PF KU, Nám.A.Hlinku 56, 034 01 Ružomberok
  e-mail: kuruc@fedu.ku.sk

 42. Ladislav Kvasz, Doc., Dr.
  KAGDM FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
  e-mail: kvasz@fmph.uniba.sk

 43. Jitka Laitochová, RNDr., Csc.
  KMPDF UP v Olomovci,Žiškovo nám. 5, 771 40 Olomouc, ČR
  e-mail: jitka.laitochova@upol.cz

 44. Katarína Lichmanová, Mgr.
  G a ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Duchnovičová 24, 066 01 Humenné
  e-mail: lichmanovak@pobox.sk

 45. Zuzana Lištinská, Mgr.
  ZŠ a MŠ Rakúsy okr. Kežmarok, 059 76 Mlynčeky

 46. Laura Lovíšková,
  GSA, Nám. A. Hlinku 5, 034 01 Ružomberok

 47. Anna Machalová, Mgr.
  Katedra matematiky, FHPV PU, ul. 17.nov. č. 1, 081 16 Prešov
  e-mail: machala@unipo.sk

 48. Mária Majherová, Mgr.
  KM FHPV PU, ul. 17. nov. č. 1, 081 16 Prešov
  e-mail: majherov@unipo.sk

 49. Joanna Major, Mgr.
  Instytut Matematyki Akademii Pedagogicznej, Ul. Podchorażych 2, PL - 30-084 Kraków
  e-mail: jmajor@ap.krakow.pl

 50. Maciej Major, Dr.
  Instytut Matematyki Akademii Pedagogicznej, Ul. Podchorażych 2, PL - 30-084 Kraków
  e-mail: jmajor@ap.krakow.pl

 51. Tibor Marcinek, PhD.
  KMI PdF UK, Račianska 59, 813 34 Bratislava
  e-mail: marcinek@fedu.unika.sk

 52. Ivan Masaryk, Mgr.
  KAGDM FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
  e-mail: masaryk@fmph.uniba.sk

 53. Janka Melušová, Mgr.
  KM, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
  e-mail: jmelusova@ukf.sk

 54. Marek Mokriš, Mgr.
  KM FHPV PU, ul. 17. nov, 081 16 Prešov
  e-mail: mokrism@unipo.sk

 55. Iveta Molnárová, RNDr.
  KPV AOS .M.R.Štefánika, Liptovský Mikuláš
  e-mail: imolar@valm.sk

 56. Alena Moravcová, Mgr.
  GaZŠ sv. J. Bosca, Pod papierňou 1, 085 78 Bardejov

 57. Barbara Nawolska, Dr.
  Institut Pedagogiki AP w Krakowie, PL
  e-mail: bnawol@ap.krakow.pl

 58. Anna Němcová, Mgr.
  G Sv. Františka z Assisi, J .M. Hurbana 14, 010 01 Žilina
  e-mail: nemcova@skmail.sk

 59. Jiřina Novotná, PhDr., PhD.
  KM PF MU, Poříčí 31, 602 00 Brno, ČR
  e-mail: novotna@ped.muni.cz

 60. Martin Papčo, PaedDr.
  KMF PF KU, Nám.A.Hlinku 56, 034 01 Ružomberok
  e-mail: papco@murk.sk

 61. Edita Partová, Doc., RNDr., CSc.
  KMI PdF UK, Račianská 59, 813 34 Bratislava
  e-mail: partova@fedu.uniba.sk

 62. Katarína Patassyová, Mgr.
  KMI PdF UK, Račianská 59, 813 34 Bratislava
  e-mail: patassyova@fedu.uniba.sk

 63. Marta Pémová, Mgr.
  KAGDM FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
  e-mail: marta.pemova@orangemail.sk

 64. Jana Pencáková, PaedDr.
  Gymn.sv.J. Zlatousteho, Lesná 28, 066 01 Humenné
  e-mail: pencakova@post.sk

 65. Adam Płocki, Prof., Dr. hab.
  Instytut Matematyki Akademii Pedagogicznej, Ul. Podchorażych 2, PL- 30-084 Kraków
  e-mail: adplocki@ap.krakow.pl

 66. Milan Pokorný, PaedDr.
  Kat. mat. a inf., PF TU, Priemyselná 4, P.O.BOX 9, 918 43 Trnava
  e-mail: mpokorny@truni.sk

 67. Iveta Polačíková, Mgr.
  ZŠ J. Hollého SMŠ, Železničná 102, 922 42 Madunice
  e-mail: polacikova-iva@pobox

 68. Zbigniew Powazka, Dr.
  Instytut Matematyki Akademii Pedagogicznej, Ul. Podchorażych 2, PL- 30-084 Kraków
  e-mail: powazka@ap.krakow.pl

 69. Malgorzata Przeniosło, Dr.
  Akademia Svietoknyska, Instutut Matem. ul.Svietoknyska 15, 25-406 Kielce, PL
  e-mail: m.przenioslo@pu.kielce.pl

 70. Marek Przeniosło, Prof.
  Akademia Svietoknyska, Instutut Matem. ul.Svietoknyska 15, 25-406 Kielce, PL
  e-mail: m.przenioslo@pu.kielce.pl

 71. Beloslav Riečan, Prof., RNDr., DrSc.
  KM FPV UMB, Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica
  e-mail: riecan@fpv.umb.sk

 72. Marína Sandanusová, Paedr.
  KAGDM FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
  e-mail: finasa@pobox.sk

 73. Iveta Scholtzová, RNDr., PhD.
  KM FHPV PU, ul. 17.nov., 081 16 Prešov
  e-mail: scholtzi@unipo.sk

 74. Mária Slavíčková, PaedDr.
  KAGDM FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
  e-mail: maria.slavickova@centrum.sk

 75. Janka Stopková, PaedDr.
  ŠPÚ, Úsek monitor. a evaluácie vo vzdel.,Pluhová 8, 830 00 Bratislava
  e-mail: janka.stopkova@statpedu.sk

 76. Imrich Suchý, PaedDr.
  PF KU Ružomberok, detašované pracovisko Levoča
  e-mail: suchy@fedu.ku.sk

 77. Eva Ševčíková, Bc.
  ZŠ a MŠ Rakúsy, 059 76 okr. Kežmarok

 78. Edita Šimčíková, PaedDr.
  Katedra matematiky, FHPV PU, ul. 17.nov. 081 16 Prešov
  e-mail: editasim@unipo.sk

 79. Renáta Špiriaková, Mgr.
  Súkromná ZŠ, Bellamos,Východná 18, 036 01 Martin
  e-mail: bellamos@pobox.sk

 80. Zdenko Takáč, RNDr.
  KMF PF KU, Nám.A.Hlinku 56, 034 01 Ružomberok
  e-mail: takac@fedu.ku.sk

 81. Alica Tauchinová, Mgr.
  ZŠ a MŠ Rakúsy okr. Kežmarok, 059 76 Mlynčeky

 82. Štefan Tkačik, RNDr., PhD.
  KMF PF KU, Nám. A. Hlinku 56, 034 01 Ružomberok
  e-mail: tkacik@fedu.ku.sk

 83. Pavel Tlustý, RNDr., Doc., CSc.
  Kat. aplik. matematiky ZF JU, Studentská 1, 370 01 Č.Budějovice
  e-mail: tlusty@pf.jcu.cz

 84. Magdaléna Tomaštíková, Mgr.
  ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernoláková 18, 040 11 Košice

 85. Blanka Tomková, Mgr.
  Katedra matematiky, FHPV PU, ul. 17.nov. č.16, 081 16 Prešov
  e-mail: tomkova@unipo.sk

 86. Ivan Trenčanský, Doc. RNDr. CSc.
  KAGDM FMFI UK, Mlynská dolina 842 48 Bratislava
  e-mail: ivan.trencansky@fmph.uniba.sk

 87. Marián Trenkler, Doc., RNDr., CSc.
  KU mat.-NV PF, Nám.A.Hlinku 56, 034 01 Ružomberok
  e-mail: trenkler@fedu.ku.sk

 88. Tatiana Trnovská, PaedDr.
  GSA,Nám. A. Hlinku 5, 034 01 Ružomberok
  e-mail:

 89. Anna Tursanková, Mgr.
  ZŠ Zákopčie 957, 023 11 Zákopčie
  e-mail: zpklasnx@stonline.sk

 90. Viera Uherčíková, Doc., RNDr., CSc.
  KAGDM, FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
  e-mail: uhercikova@fmph.uniba.sk

 91. Alena Vagaská, PaedDr., PhD.
  Katedra matem., inform. a kybernet. FVT, Bayerová 1, 080 01 Prešov
  e-mail: vagaska.alena@fvt.sk

 92. Dušan Vallo, RNDr., PhD.
  KM FPV UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 71 Nitra
  e-mail: dvallo@ukf.sk

 93. Peter Vankúš, PaedDr.
  KAGDM FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
  e-mail: peter.vankus@gmail.com

 94. Marek Varga, PaedDr.
  KM FPV UKF,Tr. A.Hlinku 1, 949 74 Nitra
  e-mail: mvarga@ukf.sk

 95. Valéria Vasková, Mgr.
  KM FPV UKF,Tr. A.Hlinku 1, 949 74 Nitra
  e-mail: vaskova@ukf.sk

 96. Beáta Vavrinčíková, RNDr.
  Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice
  e-mail: bea.vav@post.sk

 97. Kitti Vidermanová, RNDr.
  KM FPV UKF,Tr. A.Hlinku 1, 949 74 Nitra
  e-mail: kvidermanova@ukf.sk

 98. Viera Vindišová, Ing.
  ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta, 1. mája 7, 011 01 Trenčín

 99. Viera Vodičková, RNDr.
  Osemroč. gymnázium, Alejová 1, 040 01 Košice
  e-mail: viera.vodickova@pobox.sk

 100. Zuzana Voglová, Mgr.
  Katedra matematiky PF MU,Janáčkovo nám. 2a, 602 00 Brno, ČR
  e-mail: zuzana.voglova@foxis.cz

 101. Lucia Vrábelová, Mgr.
  FPEDaS, ŽU, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
  e-mail: lucia.vrabelova@fpe.das.utc.sk

 102. Oliver Židek, doc., PhDr., CSc.
  KMI PdF UK, Račianská 59, 813 34 Bratislava
  e-mail: zidek@fedu.uniba.sk


  (0bsah)Zoznam prednášok Konferencie

 1. Jana Balážová
  Prvky kritického myslenia na hodine matematiky v 7. ročníku ZŠ
  ABSTRACT: Autorka absolvovala priebežné vzdelávanie na MPC v Prešove s témou Kritické myslenie na hodinách matematiky a fyziky. V príspevku opisuje ako získané skúsenosti realizovala na hodine matematiky v 7. ročníku ZŠ pri preberaní učiva o percentách.
 2. Jaroslav Beránek
  Volba vhodného označení – cesta k úspěchu při řešení úloh
  ABSTRACT: The choice of a suitable notation – the way to the success with solving the tasks In the article there is shown on a number of examples how the choice of a suitable notation or a picture can make the solution of mathematical tasks and problems easier, even those which seem very difficult. It is shown on algebraic and geometric problems and also simple functional equations. The article also points out that it is important to develop at students – the future teachers of mathematics - the ability of a suitable notation.

 3. Jana Boržíková
  Aspekty riešenia numerických metód na fakultách technických univerzít
  ABSTRACT: In paper is shown various aspect of teaching numerical alghorithm at technical faculities. >From the principle of clearness point of view were prepared some illustration, e.g. term: convergency, division, derivative. These illustrations are part of multimedial CD used at Faculty of production technologies.

 4. Jaroslava Brincková
  Diferencované písomné práce v matematike ZŠ
  Tvorivá dielňa: Gradované série úloh

 5. Monika Dillingerová
  Využitie počítača a grafických kalkulačiek vo vyučovaní geometrie ZŠ
  ABSTRACT: This paper shows how to use problem solving in teaching geometry at the elementary school. There are basic terms from problem solving given and the usage of two methods is in two geometrical subjects shown. The methods require some technical support. This can be realized with a PC or a graphical calculator. There are different methods of teaching for using only one PC or calculator and using one for each student de-scribed.

 6. Stanisław Domoradzki
  Stefan Banach's textbooks (in 60th memory of death)

 7. Ján Ďuriš
  Pohľad maturantov na matematickú analýzu a jej vyučovanie
  ABSTRACT: In this paper we describe the final year’s students’ answers to the questionnaire concerning the mathematical analysis and its teaching.

 8. Eduard Fuchs
  Historie matematiky a humanizace vzdělávání
  ABSTRACT: The paper concentrates on the position of the history of mathematics in the education of the teachers. The attention is paid on possible interpretations of the term "humanization of teaching" and on the utilization of history in the school teaching. Also included is information about some activities in the Czech Republic, particularly about editing activities and seminars for secondary school teachers.

 9. Jozef Fulier, Ján Gunčaga
  Modul matematickej analýzy v kurze ďalšieho vzdelávania učiteľov
  ABSTRACT: V príspevku chceme prezentovať modul matematickej analýzy v projekte vzdelávania učiteľov podporenom ESF. Jeho seminár sa uskutoční v dňoch 13.-14.októbra na chate Jezuitov v Ružomberku, Trlenskej doline. Ukážeme niektoré naše skúsenosti vyučovaním matematickej analýzy. Viaceré príklady budú zamerané na využitie výučbového softvéru.

 10. Milan Hejný
  Tvorba koncepcie výuky tématického celku „násobenie“
  ABSTRACT: Semi-experimental research of multiplication is consider from 1) semantical, 2) structural, 3) operational, and 4) developmental point of view. A commented set of problems enhancing students’ autonomous ways of understanding processes and concepts of multiplication is presented.

 11. Pavel Híc, Milan Pokorný
  E-learning vo vyučovaní matematiky

 12. Jana Hnatová
  Tvorba maturitných zadaní z matematiky – modul kombinovanej formy vzdelávania učiteľov matematiky
  ABSTRACT: We wanted to show on the advantages of IKT work for Mathematics teacher in the contribution article. We have concentrated on the further education area as well. Teachers have experienced the work with PC and Internet at presented modul Mathematics Topics for Final Examination thanks to the new realisation form of The results of teacher team work was created tasks databasis usable for Mathematics Topics according to the new conception of Maturita Examination.

 13. Jitka Hodaňová
  Aplikační programy v geometrii
  ABSTRACT: Technický vývoj ve světě vyžaduje zařazení moderních metod do vyučování. V hodinách geometrie a technického kreslení na základních školách je možné využít pro konstrukce úloh softwaru AutoCAD nebo Cabri Geometrie. Rýsování pomocí pravítka, kružítka a tužky je nahrazeno konstrukcí za podpory počítače. Výhodou rýsování na monitoru počítače je velká přesnost provedených konstrukcí.

 14. Lucia Ilucová
  Buffonova úloha o štvorci
  ABSTRACT: The Buffon problem of squares is one of the beautiful problems solved by geometric probability. The conditions of the game franc-carreau can be changed and the shape of tiles can be triangular (equilateral triangle) or hexagonal (regular hexagon).

 15. Martina Janáčková
  Kombinatorické úlohy – rovnaké a predsa iné
  ABSTRACT: The aim of the paper is to discuss some aspects of the combinatorial thinking of secondary school students. We took a small sample of 6 students and gave them 4 isomorphic testing problems. The student‘s solutions of particular problems were analysed and compared.

 16. Dušan Jedinák
  Podnety pre rozvoj matematických schopností (zaujímavé a primerané úlohy)
  ABSTRACT: The four chosen examples should show, that stimulating impulses for mathematical mind can be offered during last years of elementary school already or at high school.
  Pre budúcnosť učiteľov matematiky
  ABSTRACT: About importance of teacher´s conditions in propagation of mathematical culture. Teacher´s abilities for persuading about purpose of mathematical culture, together with professional and didactic teacher´s resources, are the basement of successful pedagogical activity.

 17. Vladimír Jodas
  Používanie IKT ako predpoklad a nástroj zmeny obsahu aj metód vyučo-vania matematiky
  ABSTRACT: This paper has aim to show concrete examples, as possible by means of ICT positively modify Con-tents but also methods of mathematics teaching.

 18. Marika Kafková, Pavel Tlustý
  Přijímací řízení z hlediska matematiky
  ABSTRACT: This article deals with the problem of an entrance examination before different types of schools and institutions.

 19. Miroslav Kamenický
  Nový druh čísel (supračísla) a operácie s nimi

 20. Pavel Klenovčan
  Od činnosti k poznatku ABSTRACT: We introduce our workshop which focuses on mathematics as part of the scientific endeavour and then on mathematics as a process, or way of thinking. Probably the most effective way of learning mathematics is by actively participating in it. Our aim is to show possibilities of an inquiry approach to the mathematics education. Some mathematical ideas we present in historical content. We show an example of the process of building new knowledge by using the well-known Four-Colour Problem.

 21. Iveta Kohanová
  Matematika a nevidiaci
  ABSTRACT: Autorka realizovala niekoľko experimentov výuky matematiky s nevidiacimi žiakmi.

 22. Jan Kopka
  Indukcia a dedukcia vo vyučovaní matematiky


 23. Lilla Koreňová
  Ako Cabri a Derive využiť na strednej škole


 24. Ingrida Kraslanová
  Informatická transpozícia
  ABSTRACT: Autorka sa zaoberá teoretickými východiskami využitia IKT vo vyučovaní matematiky.

 25. Jozef Kuraj
  Výsledky žiakov z matematiky v rámci medzinárodnej štúdie TIMSS 2003
  ABSTRACT: This article presents the student’s achievement in Mathematics in the TIMSS study – Trends in International Mathematics and Science Study. The aim of this article is the comparison between the slovak and international results in mathematic achievement.

 26. Ladislav Kvasz
  Historické korene problémov s vyučovaním pojmu funkcie
  ABSTRACT: The aim of the paper is to compare the historical development of the notion of function, which is one of the central notions of mathematics, with the way it is taught at secondary school level.

 27. Jitka Laitochová
  Iterace lineární funkce
  ABSTRAKT: Iteration of linear functions are discussed with zero or one fixed point. Worked examples use mathematical induction, geometric series, inequalities.

 28. Anna Machalová, Mária Majherová
  O experimente v triede pre nadané deti
  ABSTRACT: This paper shows that Fundaments of Probability and Statistics can be taught also earlier, in case of appropriate problems choice. In the experiment we studied eye colour of children and their parents. All data were gathered and proceeded by schoolchildren of the 4th grade.

 29. Joanna Major
  Uwagi na temat elementów obrazu pojęcia wartoœci bezwzględnej liczby rzeczywistej u studentów III roku matematyki
  ABSTRACT: This paper presents some remarks on understanding of the obsolute value of a real number by the students.

 30. Maciej Major
  Uwagi na temat wiedzy studentów III roku matematyki w zakresie szkolnych treœci rachunku prawdopodobieństwa
  ABSTRACT: The paper deals with intuitive understanding of probability by III year students before their starting learn theory of probability.

 31. Tibor Marcinek
  IMP – progresívny program stredoškolskej matematiky v USA: skúsenosti zahraničného učiteľa
  ABSTRACT: V príspevku priblížime skúsenosti slovenského učiteľa s vyučovaním progresívneho programu Interactive Mathematics Program na strednej škole v USA. Spomenieme stručnú charakteristiku, spôsoby implementácie a niektoré problémy na mikro (z pohľadu učiteľa) ale i meso a makro úrovni („spoločenské“ problémy pri implementácii progresívneho programu).

 32. Ivan Masaryk
  História „nejednej“ pravdepodobnosti
  ABSTRACT: The aim of this paper is to give some overview of the historical development of the probability theory, as well as to mention some aspects in the teaching of the probability at the primary schools in Slovakia. Here, the history of the probability is studied from the cognitive process point of view, which consists of the motivation, creating the separated and universal models, abstraction and finally generalization.

 33. Janka Melušová
  Využitie Catalanových čísel vo vyučovaní kombinatoriky
  ABSTRACT: This paper deals about possibility of making use of Catalan numbers as a way of propaedeutic and practise of combinatorics at the high school

 34. Marek Mokriš
  Inovačné stratégie riešenia – geometria bez kružidla
  ABSTRACT: The article deals with description of strategy solving traditional exercise by innovation method.

 35. Iveta Molnárová
  Program VUStat ako doplnok EXCELu pri vyučovaní štatistiky
  ABSTRACT: The aim of this paper is to ilustrate possibilities how to use VUStat in the course of ele-mentary Statistics.

 36. Barbara Nawolska
  Różne reakcje studentów pedagogiki na błędy uczniów popełniane podczas rozwiązywania zadań z matematyki
  ABSTRACT: This paper is an attempt to analyse how students of early primary school pedagogics are prepared to teach mathematics in classes of young pupils. They should be able not only to properly react to their pupils mistakes but to have the ability to use these mistakes in order to teach them mathematics. The paper contains a certain number examples of students reactions to their pupils mistakes.

 37. Jiřina Novotná
  Dvě úlohy řešené Markovovými řetězy
  ABSTRACT: The mathematical approach used by chains of Markov is described in our article. The processes of Markov are simulated by means modern mathematical approach, namely theory of probability, matrices and graphs.

 38. Edita Partová
  Nové trendy v príprave učiteľov matematiky

 39. Adam Płocki
  Stochastické usudzovanie v matematike „pre každého“
  ABSTRACT: The amount of probabilities consists not only of groups of definitions and sentences but of special judgements. Those judgements concerns the process of decision making, validation of hypotheses, estimation of chances and risks. It arises from the extent of probability of some events, from the average value of random variable etc. To form those judgements and proofs is a mathematical activity typical for the stochastic. Development of the ability to form judgements, which in practice arises from the fact that some event has low probability (in fact is imposible), is an important aim of education of stochastic at school. There are examples of some statistic judgements suitable for mathematical lessons.

 40. Małgorzata Przeniosło
  Perception of equality 0,999… = 1
  ABSTRACT: In the paper I analyse perceiving the equality of the numbers 0,999… and 1 by pupils and students. During the research I revealed many important problems connected with unacceptance of this equality. In the paper I also present some ways of prevent the formation of the intuitive conviction that these numbers are different.

 41. Zbigniew Powązka
  Przyczynek do badań nad procesem rozwiązywania zadań matematycznych przez absolwentów szkół œrednich


 42. Iveta Scholtzová
  Jeden pohľad na kontinuitu matematického vzdelávania na základnej škole
  ABSTRACT: The period of transition from elementary to junior secondary stage is marked by specific pedagogic and psychological aspects from the particular subject‘s point of view. Hence, mathematics education deserves its focus and attention in this important transitional stage.

 43. Mária Slavíčková
  Rôznorodé metódy vyučovania tematického celku záporné čísla
  ABSTRACT: In this article we try to show some ways, how to make teaching of signed integers more popular for pupils. We’re writing about more interesting and more inspired possibilities to make teaching more effective.

 44. Janka Stopková
  Vybrané testové položky z výskumnej domény matematika v medzinárodnej štúdii TIMSS 2003
  ABSTRACT: This article presents the particular test items and their attributes in TIMSS study. We specify the topic areas of the research in Mathematics. We publish 5 items with their attributes - comparing the international and national index of difficulty.

 45. Imrich Suchý
  Humanizácia výchovy a vzdelávania – základný predpoklad modernizácie súčasnej školy

 46. Edita Šimčíková, Blanka Tomková
  Súťaže na hodinách matematiky primárnej školy
  ABSTRACT: A contest motivate and mobilize pupil. However it doesn´t produce enjoyment and fun. Selection of contests is very important mainly for practice.

 47. Blanka Tomková
  Nová forma štátnych skúšok - vyhodnotenie
  ABSTRACT: Theórie de la connaissance est trés importante. Mais une application des théorie en practique il est neccessaire. Mais nos etudiant les sait? Comment est le resultat de la licence?

 48. Marián Trenkler
  SUDOKU trochu inak


 49. Viera Uherčíková
  Priestorová predstavivosť a jej význam vo vyučovaní matematiky
  ABSTRACT: Priestorová predstavivosť zohráva dôležitú úlohu v našom živote. Súvisí s efektívnym učením, s rozvojom osobnosti, s úspešnosťou v živote vôbec. V prvých ročníkoch ZŠ sa ale nevenuje dostatočná pozornosť jej rozvíjaniu. Túto situáciu by bolo potrebné zlepšiť, lebo je určite jednou z príčin problémov s geometriou počas celej školskej dochádzky. Geometrickú predstavivosť nemá človek vrodenú. Dá sa ale "natrénovať prostredníctvom didaktických hier, hlavolamov a vhodných učebných pomôcok.

 50. Alena Vagaská
  Aplikácie infinitezimálneho počtu v inžinierskych predmetoch
  ASTRACT: In this paper are described aplications of the intinitesimal calculus to engineering subjects.

 51. Dušan Vallo
  Riešenie stereometrických úloh v programe Cabri 3D
  ABSTRACT: In this article we try to show how to efectively use interactive geometry software cabri 3D....

 52. Peter Vankúš
  Didaktická hra vo vyučovaní matematiky
  ABSTRACT: This article analyses usage of didactical games during mathematics’ education at primary schools. Author speaks about his personal experience and experiments with didactical games and considers various details from methodology of didactical games as element of mathematics’ education.

 53. Marek Varga, Valéria Vasková
  História matematiky trochu inak
  ABSTRACT: The article provides an insight into the life of famous mathematicians. The samples given here could serve as a part of historical notes in primary and secondary school course books of mathematics. Their aim is to introduce the famous mathematicians as “ordinary people” with different interests and hobbies and to motivate pupils and students in this way.

 54. Valéria Vasková, Soňa Čeretková
  Úloha o džúse
  ABSTRACT: The paper presents study concerning to research of solving skills of 15 years old pupils. The task with context of mixture solved in regional competition of Mathematical Olympia 2005 was choosen for demostrating used methods solving strategies.

 55. Beáta Vavrinčíková
  Projekt MATEMATICKÝ KALENDÁR 2004
  ABSTRACT: Our contribution is devoled to project called MATHEMATICS CALENDAR which we organized in school year 2003/2004. We give an account on it, describe its targets and final evaluation. The outcome of this project is an unusual calendar which contains mathematical tasks for each day of the year. The tasks werw created by the participants of this project. As an exaple we provide a few students´ tasks. In the closing part of this contribution we deal with the future continuation of this project in school year 2004/2005.

 56. Kitti Vidermanová, Gabriela Pavlovičová
  Rozvoj priestorovej predstavivosti na I. stupni základnej škole
  ABSTRAKT: In the article is concerned with space - (geometric) - imagination of children of the pre-school and elementary school. The possibilities of its development are referred in the framework of the math’s teaching at the level of elementary school, too.

 57. Zuzana Voglová
  Kombinatorika na střední škole
  ABSTRACT: The paper mentions some problems connected with the teaching of combinatorics and the reasons why combinatorics is among the not so much favoured parts of mathematics. Some possibilities are suggested how to improve this situation. The paper also includes some interesting and useful examples.

 58. Lucia Vrábelová
  Ako študenti využívajú základné štatistické metódy pri spracovaní záverečných prác
  ABSTRACT: This paper deals with application of elementary statistic methods by students, who elaborate their bachelor final thesis. They realized the research using the questionnaire and then they have considerable problems with evaluation and interpretation of acquired information.

 59. Oliver Židek
  Tvorivá dielňa: Modelovanie geometrických telies s použitím stavebnice POLYDRON  (0bsah)Last revision - September 6, 2005