VýskumSPOLUPRÁCA

Pedagogická fakulta KU má uzavreté dohody o spolupráci v oblasti matematiky s Akadémiou Pedagogicznou v Krakove, Inštitútom matematiky a informatiky WSP v Czestochowej, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a spolupracuje s Univerzitou Passau. V rámci týchto dohôd sa uskutočňujú vzájomné výmeny učiteľov aj študentov. Vo vzájomnej spolupráci sa každoročné konajú Poľsko-česko-slovenské matematické školy. V roku 2009 sme organizovali v Ružomberku už 16. stretnutie. Vzájomná spolupráca je užitočnou pre vedecký aj odborný rast učiteľov. Intenzívna je aj spolupráca našej katedry s Matematickým ústavom SAV.

Katedra každoročne organizuje medzinárodnú konferenciu ,,Matematika v škole dnes a zajtra", na ktorej sa zúčastňujú odborníci z horeuvedených univerzít ako aj z celého Slovenska a z príspevkov vydáva zborník. Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Prof. Dr. hab. Adam Plocki z Akadémie Pedagogickej v Krakove aktívne pôsobia na katedre matematiky PF KU a plánované aktivity budú pokračovaním ich pôsobenia na KU a v regióne. Okrem toho prebieha spolupráca v oblasti didaktiky matematiky s Univerzitou Passau.
Hore
 
pf.ku.sk