Úvod

Srdečne Vás pozývame na seminár „Rady skúseného matikára 2018“, ktorý je určený učiteľom matematiky základných a stredných škôl.

Našim zámerom je poskytnúť praktické rady a skúsenosti ostrieľaných matikárov zo Slovenska a jedného významného českého profesora z didaktiky matematiky svojim približne tridsiatim kolegom, ktorí majú chuť učiteľsky podrásť. Dôraz bude kladený na praktickú stránku veci, teoretické mudráctva budú mať svoje miesto na periférii aktivity.


Cieľom je tiež prepojiť výskum v oblasti didaktiky matematiky s reálnym školským prostredím. Seminár by mal poskytnúť okrúhly stôl na výmenu skúseností i rád a na návrh riešení niektorých akútnych problémov.Takto sa môže vytvoriť prirodzené a obojstranne prospešné spojivo medzi akademickou sférou a bežným školským životom.

Seminár sa bude konať v priestoroch Základnej školy v Liptovskej Osade (mapa)  22. a 23. marca 2018.
 
Zaregistrovať sa je potrebné do 4. marca 2018. 
 
Poplatok za účasť je 20 EUR. Je v ňom zahrnutá strava, ubytovanie (za jednu noc v priestoroch samotnej ZŠ) a honorár prednášajúcim. Účastník ho zaplatí pri registrácii.