Matematika v škole dnes a zajtra

10. - 12. september 2007

Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Visegrad Fund Logo Európskeho sociálneho fonduODBORNÉ ZAMERANIE KONFERENCIE
INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE

Prezentácia: Konferencia a jej prezentácia sa uskutoční v budove PF KU (Nám. A. Hlinku 56) v učebni 010 na prízemí. Stravovanie s výnimkou spoločenského večera budú v budove Študentského Domova vedľa jezuitského kostola. Ak ste si objednali obed v pondelok 10. 9. je potrebné, aby ste sa prezentovali do 11.00 hod.

Konferenčné poplatky: Vložné je možné zaplatiť aj v hotovosti pri prezentácii. Keďže iba málo slovenských účastníkov zaslalo potvrdenie o zaplatení vložného, prosíme slovenských účastníkov, ktorí zaplatili, aby si fotokópiu tohto potvrdenia priniesli so sebou.

Doprava: K budove Pedagogickej fakulty (na Námestí A. Hlinku vedľa jezuitského kostola) sa možno dostať pomocou autobusov MHD linky č. 2 (zastávka Nám. A. Hlinku, kláštor) zo zastávky pred železničnou stanicou Ružomberok alebo pešo 10 minút cez most zo železničnej stanice Ružomberok (smerom k farskému kostolu a potom k jezuitskému kostolu). mapa mesta

Spoločenské akcie:


Poznámka: Dĺžka príspevkov v sekciách bude maximálne 15 minút. Rokovacie jazyky konferencie sú slovenčina, poľština, čeština a angličtina. Naša fakulta organizuje okrem tejto konferencie aj konferenciu z informatiky a biológie.

Vybrané príspevky po úspešnom recenznom pokračovaní budú uverejnené v zborníku konferencie. Príspevky je potrebné zaslať do 30. júna 2007 na adresu konferencia@fedu.ku.sk, po tomto termíne na adresu jguncaga@gmail.com.


Adresa pre korešpondenciu:
Katedra matematiky
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Námestie Andreja Hlinku 56
034 01 Ružomberok
tel. 044/4320961 klp. 353
E-mail: konferencia@fedu.ku.sk
Logo Európskeho sociálneho fondu


Pokyny k príspevkom

Po skončení konferencie vydáme recenzovaný zborník príspevkov v systéme LaTex. Príspevky (maximálne 5 strán A4) posielajte do 7. júla na emailovú adresu konferencia@fedu.ku.sk v jednom z nasledujúcich formátov (uprednostňujeme formát Latex, ale v prípade nedostupnosti akceptujeme aj formát Word):

Last revision - August 22, 2007