Úvod

Srdečne Vás pozývame na desiaty ročník konferencie Matematika v škole dnes a zajtra organizovanej s podporou projektu KEGA 3/7068/09, ktorá sa bude konať 13. - 15. septembra 2010 v budove Pedagogickej fakulty KU na Hrabovskej ceste 1 v Ružomberku. Registrácia je potrebná do 30. júna 2010.

Odborné zameranie konferencie:


Programový výbor: Marián Trenkler, Roman Frič, Ján Kuruc
Organizačný výbor: Ján Gunčaga, Zdenko Takáč, Martin Billich

Príspevky doručené najneskôr do 31. júla 2010 v elektronickej forme (dokument vo formáte LaTex - vzor_latex.tex alebo Word - podľa vzor_latex.pdf prosíme zaslať na kontaktnú e-mailovú adresu), budú recenzované a autori budú informovaní o ich akceptácii najneskôr do 1. septembra 2010. Vybrané príspevky po úspešnom recenznom pokračovaní budú uverejnené v zborníku konferencie.

Účastnícky poplatok: 40 EUR (konferenčné náklady: 1 obed, 2 večere a spoločenský večer, príspevok na zborník s CD) prosíme uhradiť do 31. júla 2010 na účet (potvrdenie o zaplatení je nutné predložiť pri registrácii):

Objednávka ubytovania z 13.9. na 14.9 a zo 14.9. na 15.9. je možná na recepcii v hoteli Áčko:
- Adresa: Hrabovská cesta 34, Ružomberok
- Web: www.hotelacko.sk
- Email: hotelacko@nextra.sk
- tel. č.: +421 44 4332485

Cena ubytovania:

V cene ubytovania je zahrnutý aj prístup do bazéna, fitness a káblové pripojenie na internet.