Úvod

Seminár „Rady skúseného matikára 2019“ sa realizoval pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej, primátora mesta Ružomberka MUDr. Igora Čombora, PhD. a bol podporený Žilinským samosprávnym krajom. Na realizáciu seminára finančne prispeli okrem mesta Ružomberok aj Jednota slovenských matematikov a fyzikov.

Našim zámerom bolo poskytnúť praktické rady a skúsenosti ostrieľaných matikárov zo Slovenska i zahraničia svojim približne tridsiatim kolegom, ktorí majú chuť učiteľsky podrásť. Dôraz bol kladený na praktickú stránku veci, teoretické mudráctva mali svoje miesto iba na periférii aktivity.

Cieľom bolo tiež prepojiť výskum v oblasti didaktiky matematiky s reálnym školským prostredím. 

 

 
Seminár poskytol okrúhly stôl na výmenu skúseností i rád a na návrh riešení niektorých akútnych problémov.Takto sa môže vytvoriť prirodzené a obojstranne prospešné spojivo medzi akademickou sférou a bežným školským životom. 
 
Seminár sa konal v priestoroch Základnej školy v Liptovskej Osade (mapa)  11. a 12. apríla 2019.