Úvod

Spišská Kapitula

Srdečne Vás pozývame na 19. ročník tradičnej Česko-Poľsko-Slovenskej matematickej konferencie, ktorá sa bude konaťpriestoroch Teologickej fakulty Katolíckej univerzity na Spišskej KapituleSpišskom Podhradí (mapa) od utorka večera 5. júna do piatku obeda 8. júna 2012.

Registrácia (spolu s uvedením názvu a abstraktu príspevku) je potrebná do 15. mája 2012.

Jazyky konferencie: slovenský, český, poľský a anglický.

Rokovanie konferencie budedvoch sekciách MatematikaDidaktika matematiky a informatiky. Vybrané príspevkyanglickom jazyku budú po recenzii publikovanémonografii vo vydavateľstve Verbum Ružomberok. Pri písaní príspevkov, v rozsahu najviac 8 strán, je potrebné dodržať predpísanú LaTeX šablónu. Príspevky prosíme posielať do 30. júna 2012 na billich@ku.sk.

Spišská Kapitula

Konferenčné poplatky: 50 EUR registračný poplatok a 69 EUR za pobyt počas celého trvania konferencie. Radi uvítame aj účastníkov, ktorí prídu len na jeden, prípadne dva dni.

Taktiež  Vám s radosťou oznamujeme, že viacerým zahraničným účastníkom môžeme poskytnúť z prostriedkov CEEPUS mobility príspevok vo výške asi 140 Eur pre učiteľa a 80 Eur pre študentov doktorandského štúdiaTieto im budú vyplatené počas konferencie, pričom musia mať zaplatené náklady  za účasť.

 

 
Účastnícky poplatok: 50 EUR  prosíme uhradiť do 15. mája 2012  prevodom na účet: