Úvod

Srdečne si Vás dovoľujeme pozvať na 24. ročník tradičnej Česko-Poľsko-Slovenskej matematickej konferencie, ktorá sa bude konať v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (mapa) od utorka 6. júna do piatku 9. júna 2017.

Registrácia (spolu s uvedením názvu a abstraktu príspevku) je potrebná do 4. mája 2017.

Jazyky konferencie: slovenský, český, poľský a anglický.

Rokovanie konferencie bude v dvoch sekciách Matematika a jej aplikácieDidaktika matematiky. Príspevky v anglickom jazyku budú po recenzii publikované v časopise Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Stránka časopisu s pokynmi pre autorov je http://www.scientificissues.ajd.czest.pl. Okrem tejto možnosti je možné príspevky v sekcii Matematika a jej aplikácie zaslať na adresu časopisu Communications in Mathematics (indexované v databáze Scopus). Stránka časopisu s pokynmi pre autorov je http://cm.osu.cz. Pre sekciu Didaktika matematiky je možné príspevky orientované na IKT vo vyučovaní matematiky zaslať na adresu časopisu Informatics in Education (indexované v Thomson Reuters Web of Knowledge). Stránka časopisu s pokynmi pre autorov je https://www.mii.lt/informatics_in_education.

Konferenčný poplatok je 170 EUR,  v cene ktorého je zahrnuté ubytovanie (3 noci) vo Fatraparku: http://www.apartmanyfatra.sk, konferenčné materiály, strava - raňajky, obedy a večere, občerstvenie a spoločenský večer.

Pre viacerých zahraničných účastníkov siete CEEPUS HU-28 a freemover pripravujeme projekt CEEPUS exkurzie. Tento projekt im uhradí všetky náklady počas konferencie a exkurzie (ubytovanie, stravu, konferenčný poplatok, občerstvenie, konferenčné materiály). Účastníci CEEPUS exkurzie budú mať centrálne zabezpečené ubytovanie vo Fatraparku.

Povinnosti účastníka CEEPUS exkurzie sú:

  1. Prihlásenie sa na exkurziu pomocou stránky www.ceepus.info
  2. Prihlásenie sa na konferenciu v časti "Registrácia"
  
Z dotácie CEEPUS mobilít im budú uhradené aj náležitosti na konferenciu. Ostatní účastníci mimo CEEPUS exkurzie platia konferenčný poplatok (zahŕňa stravu, občerstvenie, konferenčné materiály, ubytovanie) podla pokynov.

   

Účastnícky poplatok: 170 EUR  prosíme uhradiť do 15. mája 2017  prevodom na účet: