Úvod

Srdečne si Vás dovoľujeme pozvať na 24. ročník tradičnej Česko-Poľsko-Slovenskej matematickej konferencie, ktorá sa bude konať v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (mapa) od utorka 6. júna do piatku 9. júna 2017.

Registrácia (spolu s uvedením názvu a abstraktu príspevku) je potrebná do 22. mája 2017.

Jazyky konferencie: slovenský, český, poľský a anglický.

Konferenčný poplatok je 170 EUR,  v cene ktorého je zahrnuté ubytovanie (3 noci) vo Fatraparku: www.apartmanyfatra.sk, konferenčné materiály, strava - raňajky, obedy a večere, občerstvenie a spoločenský večer.

Všetci účastníci konferencie ubytovaní vo Fatraparku môžu využiť po príchode na železničnú alebo autobusovú stanicu MHD č.1,3,4 na zastávku Katolícka univerzita a odtiaľ môžu využiť zdarma taxislužbu TAXI MAXI +421903500112 (bezplatné telef. číslo) na Fatrapark. Nech oznámia taxi službe, že sú účastníci konferencie Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pre viacerých zahraničných účastníkov siete CEEPUS HU-28 a freemover pripravujeme projekt CEEPUS exkurzie. Tento projekt im uhradí všetky náklady počas konferencie a exkurzie (ubytovanie, stravu, konferenčný poplatok, občerstvenie, konferenčné materiály). Účastníci CEEPUS exkurzie budú mať centrálne zabezpečené ubytovanie vo Fatraparku.

Povinnosti účastníka CEEPUS exkurzie sú:
  1. Prihlásenie sa na exkurziu pomocou stránky www.ceepus.info
  2. Prihlásenie sa na konferenciu v časti "Registrácia"
  
Z dotácie CEEPUS mobilít im budú uhradené aj náležitosti na konferenciu. Ostatní účastníci mimo CEEPUS exkurzie platia konferenčný poplatok (zahŕňa stravu, občerstvenie, konferenčné materiály, ubytovanie) podla pokynov.
   
Účastnícky poplatok: 170 EUR  prosíme uhradiť do 29. mája 2017  prevodom na účet:

Prosíme o poslanie kópie potvrdenia o zaplateni účastníckeho poplatku na jan.guncaga@ku.sk.