Študentská vedecká odborná činnosť - Didaktika matematiky 2017


Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a
Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků vyhlasuje 16. ročník

Súťaže vysokoškolákov vo vedeckej a odbornej činnosti
v didaktike matematiky

 

 


Aktuálne  informácie

  
  • Propozície súťaže  

  • Výbory súťaže 

  • Kontakty 

Prosíme členov poroty a organizátorov ŠVOČ- vysokoškolských učiteľov a doktorandov, ktorí majú záujem vystúpiť s príspevkom a zúčastniť sa na 24. ročníku tradičnej Česko-Poľsko-Slovenskej matematickej konferencie (6-9. jún 2017), aby sa zaregistrovali aj na stránke tejto konferencie 
 
Pre českých účastníkov ŠVOČ - zahraničných účastníkov siete CEEPUS HU-28 a freemover pripravujeme projekt CEEPUS exkurzie. Tento projekt im uhradí všetky náklady počas ŠVOČ (ubytovanie, stravu, občerstvenie).
 
Povinnosti účastníka CEEPUS exkurzie sú:

1. Prihlásenie sa na exkurziu pomocou stránky www.ceepus.info

2. Prihlásenie sa na súťaž ŠVOČ
 
Z dotácie CEEPUS mobilít im budú uhradené aj náležitosti na ŠVOČ.
 

 

 

 
pf.ku.sk