Študentská vedecká odborná činnosť - Didaktika matematiky 2017

 

Kontakty


Adresa Riadiaceho výboru ŠVOČ

  UK – PedF, KMDM
  M.D. Rettigové 4
  116 39 Praha 1
  Tel.: +420 221900251
  Mobil: +420 603578360
  E-mail: jarmila.novotna@pedf.cuni.cz
 


Adresa Organizačného výboru ŠVOČ

  KU – PF, Katedra matematiky
  Hrabovská cesta 1
  034 01 Ružomberok
  Mobil: +421 905 253 151
  E-mail: stefan.tkacik@ku.sk
 
pf.ku.sk