Úvod

Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a
Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků vyhlasuje 16. ročník

Súťaže vysokoškolákov vo vedeckej a odbornej činnosti
v didaktike matematiky

 

Podrobné informácie o súťaži sú na stránke math.ku.sk/~svoc