Zborník príspevkov

Dostupná je elektronická forma zborníka: MATHEMATICA IV. (text, PDF)