Program

Podrobný program v PDF nájdete tu

Rámcový  program konferencie: