Štátne skúšky

 Informacie = studenti

Bakalárske štúdium   Požiadavky k štátnej skúške z predmetu Matematika  


Magisterské štúdium   Požiadavky k štátnej skúške z predmetu Matematika s didaktikou  


Rozširujúce štúdium   Požiadavky k štátnej skúške z Matematiky a Didaktiky matematiky  

 
pf.ku.sk