Štátne skúšky

 Informacie = studenti


Bakalárske štúdium   Požiadavky k štátnej skúške z predmetu Matematika  
Magisterské štúdium   Požiadavky k štátnej skúške z predmetu Matematika s didaktikou  


 
pf.ku.sk