Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Časový rozpis projektuNázov aktivityRok 2005Rok 2006
Seminár Stochastika v školskej matematike12.-13. máj25.-26. máj
Seminár Matematická analýza v školskej matematike12.-13. októberoktóber
Seminár Informatika27.-28. jún27. jún
Seminár Matematika na 1. a 2. stupni ZŠ26.-27. máj11.-12. máj
Seminár Využívanie IKT vo vyučovaní matematiky17.-18. február---
Konferencia Matematika v škole dnes a zajtra12.-14. september11.-13. september
Konferencia Informatika v škole a v praxi12.-14. september11.-13. september
Letný denný počítačový tábor---júl