Program

Vystúpenie na plenárnom zasadnutí konferencie prisľúbili:

Program konferencie - PDF  (20.6.2016)

Rámcový  program konferencie: