Konferenčný poplatok

Konferenčný poplatok je 70 EUR,v cene ktorého je zahrnutý vedecký zborník v knižnej podobe s recenzovanými príspevkami, obedy 21. a 22. júna, občerstvenie a spoločenský večer. Účastnícky poplatok nezahŕňa ubytovanie. Účastníci konferencie si zabezpečujú a hradia ubytovanie samostatne.

Konferenčný poplatok realizujte výhradne prevodom na účet do 30. apríla 2016:
Naše fakturačné údaje:

V prípade, že požadujete faktúru, zašlite svoje fakturačné údaje (názov organizácie, adresu, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH) súčasne s realizovanou platbou e-mailom na jana.kopacova@ku.sk.

POZOR!  Faktúru je možné vystaviť len v mesiaci realizácie platby.