doc. RNDr. Mária Jurečková, PhD.


    Pracovné zaradenie: docent

    Pracovňa: č. A243

    Telefón: 044/4320 961

    e-mail: maria.jureckova@ku.sk

 

Vzdelanie • Docent v odbore Aplikovaná matematika (2004)
  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

 • CSc. v odbore Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1990-1995)
  Matematický ústav SAV, Bratislava

 • RNDr. v odbore Teória vyučovania fyziky (1981)
  Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava

 • Mgr. v odbore Matematika a fyzika (1976-1981)
  Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava 
math.ku.sk