doc. RNDr. Mária Jurečková, PhD.

 

Projekty výskumu a vývojaGAPF 2017 Pedagogický výskum matematických kompetencií študentov

VEGA 1/0676/17 Výskum elektrických a optických vlastností nanoštrukturovaných polovodičových rozhraní

VEGA 2/0031/15 Parciálne operácie, kvantové štruktúry a kategoriálne metódy v pravdepodobnosti

VEGA 2/0046/11 Fuzzy štruktúry s usporiadaním a diferenciou

VEGA 1/0539/08 Pravdepodobnosť na algebraických štruktúrach s aplikáciami v kvantových a fuzzy modeloch, 2008-2010

Projekt MO Modelovanie a simulácia maximálneho účinku pri riešení krízových situácií, 2005-2008

AGA 2008-01 Štatistická analýza vplyvu nanodrsnosti rozhraní polovodičových systémov na ich optické vlastnosti

VEGA 1/2002/05 Tvorba a aplikácie pravdepodobnostných a fuzzy modelov neurčitosti, 2005-2007

VEGA 95/5305/471 Fuzzy množiny a neštandardné modely reálnych situácií

VEGA 1/9056/02 Matematické modely neurčitosti a ich aplikácie 
math.ku.sk