doc. RNDr. Mária Jurečková, PhD.

 

Aktuálna pedagogická činnosť  • Matematická analýza

  • Logika a teória množín

  • Pravdepodobnosť a štatistika

  • Analýza údajov v pedagogickom výskume

  • Aplikácie matematickej analýzy

  • Matematika
 
fedu.ku.sk
 
math.ku.sk