Zoznam príspevkov

Č.AutoriNázov príspevku
1Jaroslava Brincková, Rozvoj kombinatorického myslenia žiakov ZŠ
2Ján Gunčaga, Pohľad do niektorých teórií matematického vzdelávania
3Katarína Chlapečková, O vyučovaní matematiky pomocou počítačovej geometrie na 2. stupni ZŠ
4Marika Kafková, Interaktivní tabule v hodinách kombinatoriky
5Mária Kolková, Discovering of structure in pupils’ solutions of probabilistic tasks
6Jana Kopáčová, Motivácia experimentom
7Jan Kopka, Georgie Feissner, Leonard FrobisherConjecturing (An Investigation Involving Positive Integers)
8Lilla Koreňová, Digitálna podpora vyučovania matematiky na strednej odbornej škole
9András Kovács, On J-conic sections
10Joanna Major, Refleksje nad wykorzystywaniem wiedzy szkolnej do rozwiązywania zadań matematycznych
11Maciej Major, Losowe gry hazardowe a proces decyzyjny
12Daša Palenčárová, Effect of the Implicit Combinatorial Model on Combinatorial Reasoning
13Edita Partová, Premena interaktívnej tabule z hračky na efektívnu učebnú pomôcku pre vyučovanie matematiky
14Adam Plocki, Kombinatorika v škole ako matematika s ľudskou tvárou
15Jana Pócsová, RNDr. Ivana Katreničová, PhD.Students’ knowledge of statistics after secondary school
16Anna Polomčáková, Key competences and discrete mathematics
17Zbigniew Powązka, Examples of developing selected definitions of mathematical analysis
18Tadeusz Ratusiński, Examples of using ICT for forming reductive reasoning at school
19Eva Rusnáková, Tvorba školského vzdelávacieho programu a ďalšie vzdelávanie učiteľov matematiky
20Marek Šulista, Language Aspects of the Initial Phase of the CLIL Method Implementation into Mathematics Lessons at Lower Secondary Level
21Štefan Tkačik, Historické poznámky o metódach integrovania
22Erika Tomková, GeoGebra na 2. stupni ZŠ
23Marián Trenkler, Kombinatorika a lopty
24Peter Vankúš, Emília KubicováVplyvy učiteľa na postoje žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ k matematike