Program

Podrobný program v PDF nájde TU

Rámcový  program konferencie: