Martin Papčo    Pracovné zaradenie: docent

    Pracovňa: č. A242

    Telefón: 044/4320 961

    e-mail: papco#ruzomberok.sk taktoPoslať e-mail

    Konzultačné hodiny: štvrtok 10.30 – 11.30 h


 

Vzdelanie • Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, Mgr. (1995 – 2000)
  Odbor matematika – náboženská výchova
  Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja Žilinskej univerzity so sídlom v Ružomberku

 • Rigorózna skúška, PaedDr. (2005)
  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

 • Doktorandské štúdium, PhD. (2001 – 2004)
  Matematický ústav Slovenskej akadémie vied, dislokované pracovisko Košice
  Téma dizertačnej práce: Merateľné priestory a merateľné zobrazenia