Martin Papčo

 

Aktuality
Bakalárske a magisterské práce

    Témy bakalárskych a magisterských prác:
    Do neba volajúce hriechy školskej stochastiky. (Mgr.)
    Lepšie matematiku raz vidie, ako sto ráz poču. (Bc., Mgr., rigorózna)
    Stochastika takmer bez počítania. (Bc., Mgr.)
    Binárne relácie v pravdepodobnostných priestoroch. (Bc., Mgr.)
    Linearita v teórii pravdepodobnosti. (Mgr.)
    Fuzzy udalos. (Mgr., PaedDr.)
    Stochastické paradoxy v spočítatežných pravdepodobnostných priestoroch. (Mgr.)

 
fedu.ku.sk
 
fedu.ku.sk