Martin Papčo

 

publikačná činnosťR. Frič, M. Papčo: On probability domains III. Internat. J. Theoret. Phys. 54 (2015), 4237 – 4246. DOI: 10.1007/s10773-014-2471-4

R. Frič, M. Papčo: Fuzzified probability: from Kolmogorov to Zadeh and beyond. Scientific Issues, Mathematics, Jan Dlugosz University of Czestochowa, Czestochowa, Mathematics XIX (2014), 175 – 184.

M. Papčo: Fuzzification of probabilistic objects. 8th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2013), DOI: 10.2991/eusflat.2013.10 (2013), 67 – 71.

R. Frič, M. Papčo: Statistical maps and generalized random walks. Mathematica Slovaca 62 (2012), 1079 – 1090. (MR3003779 MathSciNet)

R. Frič, M. Papčo: On probability domains II. International Journal of Theoretical Physics 50 (2011), 3778 – 3786. (MR2860035 MathSciNet)

R. Frič, M. Papčo, Random walk – fuzzy aspects.. Scientific Issues, Mathematics, Jan Dlugosz University of Czestochowa, Czestochowa, Mathematics XVI (2011), 205 – 212. (ZMATH 2014c.00846)

R. Frič, M. Papčo, Matematikou (aj) proti fragmentácii. In: Univerzita – miesto stretnutia a konfrontácie viery a rozumu, zborník z vedeckej konferencie, Badín, 5. – 6. septembra 2011, editori: Tomáš Galis, František Horn, Eva Klčovanská, Ján Štefanec, Žilina, Inštitút Communio, 2011.

R. Frič, M. Papčo: On probability domains. International Journal of Theoretical Physics 49 (2010), 3092 – 3100. (MR2738067 MathSciNet)

R. Frič, M. Papčo: A categorical approach to probability theory. Studia Logica 94 (2010), 215 – 230.  (MR2602573 MathSciNet)

R. Frič, M. Papčo: Fuzzification of crisp domains. Kybernetika 46 (2010), 1009 – 1024.  (MR2797424 MathSciNet)

R. Frič, M. Papčo: Random variable as a network of pipelines. Usta ad Albim Bohemica 1 (2010), 33 – 38.

M. Papčo: On effect algebras of fuzzy sets. Soft Computing 12 (2008), 373 – 379.

R. Frič, M. Papčo: Triangular structures and duality. Scientific Issues, Mathematics XII, Jan Dlugosz University of Czestochowa, Czestochowa, 2007, 23 – 28. (MR2376531 MathSciNet)

R. Frič, M. Papčo: Fuzzy random variables. APLIMAT 2006, 5th International Conference, STU Bratislava, 2006, 511 – 516.

M. Papčo: On fuzzy random variables: examples and generalizations. Tatra Mountains Mathematical Publications 30 (2005), 175 – 185. (MR2190258 MathSciNet)

M. Papčo: On measurable spaces and measurable maps. Tatra Mountains Mathematical Publications 28 (2004), 125 – 140. (MR2086282 MathSciNet)

 
fedu.ku.sk