doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.    Pracovné zaradenie: docent

    Kancelária: č. 245


    e-mail: jan.guncaga@ku.sk takto Posla� e-mail

    Konzultačné hodiny: utorok 11.15 - 12.15, streda 13:00 - 15:00


Didaktika matematiky 1 Informačný list predmetu: Informačný list
 Termíny skúšok:

Aritmetika Informačný list predmetu: Informačný list
 Termíny skúšok:

Didaktika matematiky 2 Informačný list predmetu: Informačný list
 Termíny skúšok:

Didaktika matematiky 3 Informačný list predmetu: Informačný list
 Termíny skúšok:


Cvičenia z kombinatoriky Informačný list predmetu: Informačný list
 Termíny skúšok:


Matematický softvérInformačný list predmetu: Informačný list
Termíny skúšok:


Matematika pre informatikov 1 (pre denných a externých študentov)
Informačný list predmetu:
Informačný list
Termíny skúšok pre denných študentov:


Termíny skúšok pre  externých študentov:


Matematická analýza 1 (pre externých študentov)


Termíny skúšok pre  externých študentov:


Informačný list predmetu:
Informačný list

Seminár z didaktiky matematiky 1


Termíny skúšok:


Informačný list predmetu:
Informačný list

Matematika pre informatikov 2 (pre denných a externých študentov)
Informačný list predmetu:
Informačný list
Termíny skúšok pre denných študentov:


Termíny skúšok pre  externých študentov:

math.ku.sk