PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.    Pracovné zaradenie: docent

    Kancelária: č. 245

    Telefón: 044/4326842

    e-mail: jguncaga@gmail.com taktoPoslať e-mail

    Konzultačné hodiny: po dohode emailom


 

pf.ku.sk