doc. PaedDr. Jan Gunčaga, PhD.    Pracovné zaradenie: docent

    Kancelária: č. 245

    e-mail: jan.guncaga@ku.sk taktoPoslať e-mail

    Konzultačné hodiny: utorok 11.15 - 12.15, streda 13:00 - 15:00


 

Bakalárske práce Témy bakalárskych prác:
 1. Integrálny počet funkcie
   viacerých reálnych premenných.
 2. Aplikácie niektorých typov
   diferenciálnych rovníc.Magisterské práce Témy magisterských prác:
 1.Využitie systému GeoGebra
   v školských konštrukčných úlohách.
 2.Funkčné myslenie vo vyučovaní
   matematiky s využitím softvéru GeoGebra.math.ku.sk