Projekt KEGA č. 002UJS-4/2014


Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovania moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky

Interactive electronic learning materials to support implementation of modern technology in teaching mathematics and informatics

 

Elektronické učebné materiály


GeoGebra v geometrii na 2. stupni ZŠ v zmysle ŠVP ISCED 2


odrážka Geometria v piatom ročníku
 • Úloha 5.01  
 • Úloha 5.02  
 • Úloha 5.03  
 • Úloha 5.04  
 • Úloha 5.05  
 • Úloha 5.06  
 • Úloha 5.07  
 • Úloha 5.08  
 • Úloha 5.09  
 • Úloha 5.10  
 • Úloha 5.11  
 • Úloha 5.12  
 • Úloha 5.13  
 • Úloha 5.14  
 • Úloha 5.15  
odrážka Geometria v šiestom ročníku
 • Uhol   T.01  
 • Uhol   T.02  
 • Uhol   T.03  
 • Uhol   T.04  
 • Uhol   T.05  
 • Úloha 6.01  
 • Úloha 6.02  
 • Úloha 6.03  
 • Úloha 6.04  
 • Úloha 6.05  
 • Úloha 6.06  
 • Úloha 6.07  
 • Úloha 6.08  
 • Úloha 6.09  
 • Úloha 6.10  
odrážka Geometria siedmeho ročníka
 • Telesá T.06  
 • Telesá T.07  
 • Telesá T.08  
 • Telesá T.09  
 • Úloha 7.01  
 • Úloha 7.02  
 • Úloha 7.03  
 • Úloha 7.04  
 • Úloha 7.05  
 • Úloha 7.06  
 • Úloha 7.07  
 • Úloha 7.08  
 • Úloha 7.09  
 • Úloha 7.10  
 • Úloha 7.11  
 • Úloha 7.12  
 • Úloha 7.13  
 • Úloha 7.14  
odrážka Geometria v ôsmom ročníku
 • Trojuhol. T.10  
 • Trojuhol. T.11  
 • Priečka    T.12  
 • O uhloch T.13  
 • O uhloch T.14  
 • Trojuhol. T.15  
 • Lichobež. T.16  
 • O obsahu T.17  
 • O obsahu T.18  
 • O obsahu T.19  
 • Hranol T.20  
 • Kružn. T.21  
 • Kružn. T.22  
 • Úloha  8.01  
 • Úloha  8.02  
 • Úloha  8.03  
 • Úloha  8.04  
 • Úloha  8.05  
 • Úloha  8.06  
 • Úloha  8.07  
 • Úloha 8.08  
 • Úloha 8.09  
 • Úloha 8.10  
 • Úloha 8.11  
 • Úloha 8.12  
 • Úloha 8.13  
 • Úloha 8.14  
 • Úloha 8.15  
 • Úloha 8.16  
 • Úloha 8.17  
odrážka Geometria v deviatom ročníku
 • Planim. T.23  
 • Planim. T.24  
 • Stereo. T.25  
 • Úloha   9.01  
 • Úloha   9.02  
 • Úloha   9.03  
 • Úloha 9.04  
 • Úloha 9.05  
 • Úloha 9.06  
 • Úloha 9.07  
 • Úloha 9.08  
 • Úloha 9.09  
 • Úloha 9.10  
 • Úloha 9.11  
 • Úloha 9.12  
 • Úloha 9.13  
 • Úloha 9.14  
 • Úloha 9.15  


 
pf.ku.sk