<
Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Stochastika v školskej matematike


Z dôvodu problémov s financovaním zo strany ESF je seminár odložený na neurčito.Seminár Stochastika v školskej matematike sa uskutoční v dňoch 8.- 9. septembra 2008 (pondelok, utorok) na chate Jezuitov v Trlenskej doline v Ružomberku.

Začiatok seminára je v pondelok 8. septembra o 10.30 hod. Ubytovanie a stravné hradí a zabezpečuje usporiadateľ z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Chata Jezuitov v Trlenskej doline sa nachádza 2 km od autobusovej zastávky Biely Potok, Kovostav (autobus č. 4 zo železničnej stanice Ružomberok, medzimestské autobusy z autobusovej stanice Ružomberok idúce v smere Liptovská Osada). Odvoz účastníkov na chatu bude organizovaný autom 8. 9. o 10.00 od autobusovej zastávky Biely Potok, Kovostav. (Možnosť príchodu autobusom č. 4 s odchodom 9. 39 zo železničnej stanice Ružomberok).


Prihlásenie


Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu


Lektor: prof. Dr. hab. Adama Plocki (AP Krakov)

Učebný plán:

  • Pravdepodobnosť v školskej matematike - 12 hodín
  • Štatistika v školskej matematike - 4 hodiny
Učebné osnovy:
  • Bernoulliho schéma - 2 hod.
  • Pravdepodobnostný priestor, jeho druhy a predstavy - 2 hod.
  • Pravdepodobnostný priestor ako stochastický model mimomatematických situácií, stochastické modely v praxi - 2 hod.
  • Stochastické úsudky a ich zvláštnosť, používanie v procese rozhodovania v podmienkach rizika - 2 hod.
  • Stochastické paradoxy ako prostriedok matematickej aktivizácie - 2 hod.
  • Podmienená pravdepodobnosť - 2 hod.
  • Základy štatistiky - 2 hod.
  • Testovanie štatistických hypotéz - 2 hod.

Cieľ vzdelávacej aktivity:
Absolventi kurzu by mali byť schopní vo svojej učiteľskej praxi využiť získané poznatky na skvalitnenie vyučovacieho procesu a zvýšenie motivácie žiakov. Ďalej budú schopní zrealizovať vo svojej triede experiment a vypracovať z neho výskumnú správu.