Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Prihláška na semináre


Prihlášky na semináre prebiehajúce v septembri 2008:
Prihlásiť sa možno poštou na adresu: Katedra matematiky
Pedagogická fakultu KU v Ružomberku
Nám. A. Hlinku 56
Ružomberok
034 01
alebo e-mailom na adresu: konferencia@fedu.ku.sk
Prípadné nejasnosti konzultujte na tel. čísle: 0908 220253
Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu
Prihlášky na ďalšie semináre budú uverejňované priebežne, po upresnení termínov. Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na spoluprácu.