<
Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Matematická analýza v školskej matematike


Z dôvodu problémov s financovaním zo strany ESF je seminár odložený na neurčito.Seminár Matematická analýza v školskej matematike sa uskutoční v dňoch 8.- 9. septembra 2008 (pondelok, utorok) na chate Jezuitov v Trlenskej doline v Ružomberku.

Začiatok seminára je v pondelok 8. septembra o 10.30 hod. Ubytovanie a stravné hradí a zabezpečuje usporiadateľ z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Chata Jezuitov v Trlenskej doline sa nachádza 2 km od autobusovej zastávky Biely Potok, Kovostav (autobus č. 4 zo železničnej stanice Ružomberok, medzimestské autobusy z autobusovej stanice Ružomberok idúce v smere Liptovská Osada). Odvoz účastníkov na chatu bude organizovaný autom 8. 9. o 10.00 od autobusovej zastávky Biely Potok, Kovostav. (Možnosť príchodu autobusom č. 4 s odchodom 9. 39 zo železničnej stanice Ružomberok).

Účastníci seminára dostanú zdarma CD RNDr. Vladimír Jodas Matematická elektronická čítanka - prvá časť


Prihlásenie


Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu


Učebný plán:

  • Funkcie a funkčné myslenie vo vyučovaní matematickej analýzy (s využitím IKT) - 8 h
  • Limitné procesy v školskej matematike (ich propedeutika) - 8 h
Učebné osnovy:
  • Využitie histórie matematiky vo vyučovaní matematickej analýzy - 3 h
  • Matematické modely a aplety pre vyučovanie matematickej analýzy - 2 h
  • Zavedenie pojmu funkcia a ďalších pojmov matematickej analýzy - 3 h
  • IKT vo vyučovaní matematickej analýzy - 4 h
  • Medzipredmetové vzťahy matematika - fyzika - 4 h

Cieľ vzdelávacej aktivity:
Absolventi kurzu by mali byť schopní vo svojej učiteľskej praxi využiť získané poznatky na skvalitnenie vyučovacieho procesu a zvýšenie motivácie žiakov. Ďalej budú schopní zrealizovať vo svojej triede experiment a vypracovať z neho výskumnú správu.