Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Prihláška na seminár


Momentálne nie je aktuálny žiadny seminár. Prihlášky budú k dispozícii približne mesiac pred konaním seminára - pozri časový rozpis.
Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu
Prihlášky na ďalšie semináre budú uverejňované priebežne, po upresnení termínov. Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na spoluprácu.
Prihlásiť sa možno poštou na adresu: Katedra matematiky a fyziky
Pedagogická fakultu KU v Ružomberku
Nám. A. Hlinku 56
Ružomberok
034 01
alebo e-mailom na adresu: guncaga@fedu.ku.sk
Prípadné nejasnosti konzultujte na tel. čísle: 0908 220253