Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
    Kancelária: č. 239

    Telefón:

    e-mail: fricova#netkosice.sk taktoPoslať e-mail


 

Informačné listy


Vzdelanie    1962 - 67 magisterské: Matematicko - fyzikálna fakulta Univerzita Karlova Praha,
matematická štatistika a pravdepodobnosť, Mgr.
Pravdepodobnosť na topologických grupách, MFF KU, Praha,1967
    1972 rigorózne: Matematicko - fyzikálna fakulta UK Praha, RNDr., CSc.
    1969 – 1971     doktorandské: Matematický ústav ČSAV v Prahe
- vedecká výchova, CSc. Sequential Structures in Probability,
MÚ ČSAV, Praha, 1971
    1993 habilitačné: Matematicko - fyzikálna fakulta UK v Bratislave,
odbor geometria a topológia Súčiny L - štruktúr, Košice, 1992
    1995 Vedecká rada UPJŠ v Košiciach,
Doktor fyzikálno - matematických vied, DrSc.,
Sekvenčná konvergencia: rozširovanie, zúplňovanie, zväčšovanie,
iterovanie, Košice, 1994Pracoviská a významné funkcie    1967 - 1972 Matematický ústav ČSAV v Prahe
    1972 - 1979 Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline
    1979 - Matematický ústav SAV v Bratislave, pracovisko v Košiciach
    1987 - 1988 PF UPJŠ v Košiciach (externe)
    1990 - zimný semester Washington State University, Pullmann USA,
(visiting professor)
    1998 - 2000      KPF ŽU Ružomberok (externe)
    2000 Katolícka univerzita v RužomberkuŠtudijné pobyty    USA IREX 1974, 6 mesiacov, Princeton Univ., Univ. of Washington,
Univ. of California
    Taliansko CNR (1986, 1988, 1990, Univ. Trieste, Univ. Udine)
    Poľsko Banach Centre (1984, Waršava, lektor)
    USA Washington State Univ. (1990, 5 mesiacov, Pullman)
    Francúzsko     Bourbogne Univ. (1993, 1 mesiac Dijon)
    Japonsko JSPS (1996, 2 mesiace, Matsuyama, Matsue)
    GB British Council (1997, 1 mesiac, Cambridge)
    10 týždenných pobytov na AV (PĽR, MĽR, NDR, BĽR v rokoch 1980 – 1990)Dôležité výsledky • Vyriešenie viacerých publikovaných problémov v oblasti sekvenčných štruktúr.
 • Zásadné tvrdenia v oblasti konvergenčných algebier a rozširovania spojitých zobrazení.
 • Zovšeobecnenie netopologickej Stoneovej duality na dualitu medzi sekvečne spojitými pozorovateľnými a zobšeobecnenými merateľnými zobrazeniami.
 • Využitie dosiahnutých výsledkov pri tvorbe kategoriálneho modelu pravdepodobnosti.Riešené úlohy • VEGA 2/6088/26/2006-2008
 • VEGA 1/2002/05
 • APVT-0071-06 (2007-2009)
 • SAV, Center of Excellence – Physics of Information (2005-2008)Členstvo vo vedeckých organizáciách • Slovenská matematická spoločnosť (SMS, JSMF)
 • Americká matematická spoločnosť (AMS)
 • Medzinárodná asociácia kvantových štruktúr (IQSA)Ocenenia • Ocenenie SAV – člen kolektívu
 • Strieborná plaketa J. Hronca (SAV) za matematické vedyPublikácie     Pozri Homepage. 
fedu.ku.sk