RNDr. Martin Billich, PhD.

Pracovné zaradenie: odborný asistent
       č. kancelárie: 304 (Poprad)
       Telefón: 052/3811 567
       e-mail: martin.billich@ku.sk
       Konzultačné hodiny: po dohode (cez e-mail)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

pf.ku.sk