RNDr. Martin Billich, PhD.

Pracovné zaradenie: odborný asistent
       č. kancelárie: 302 (Poprad)
       Telefón: 052/3811 567
       e-mail: martin.billich@ku.sk
       Konzultačné hodiny: po dohode (cez e-mail)

 

Matematika  2

 

 

 Informačný list predmetu . . .                     Okruh otázok na skúšku . . . 
 
 Termíny skúšok - denná forma   
    1.  07-05-2019, 8.00 hod. - Riadny (prvý) termín
    2.  14-05-2019, 8.00, 14.30 hod. - Riadny (prvý) termín
    3.  21-05-2019, 8.00 hod. - Riadny (prvý) termín
    4.  22-05-2019, 8.00 hod. - Opravný (druhý) termín
    5.  28-05-2019, 8.00, 14.30 hod. - Riadny (prvý) termín
    6.  29-05-2019, 8.00 hod. - Opravný (druhý) termín
    7.  07-06-2019, 8.00 hod. - Opravný (druhý) termín
    8.  11-06-2019, 8.00, 14.30 hod. - Opravný (druhý) termín
 
 Mat-linky (odporúčané) - symbolab.com a geogebra.org
 

 

 

 

 

pf.ku.sk