RNDr. Martin Billich, PhD.

Pracovné zaradenie: odborný asistent
       č. kancelárie: A243 (Ružomberok)
       Telefón: 044/4320 961
       e-mail: martin.billich@ku.sk
       Konzultačné hodiny:  po dohode (cez e-mail)

 

Vyučované predmety (2018/2019)

  
Ružomberok:  Geometria 1, 2
   Geometria (rozširujúce štúdium)
   Syntetická geometria
   Zobrazovacie metódy v geometrii
 
Poprad:  Matematika 1, 2 (Manažment) 
  

Geometria 2  (bc.)

 
Informačný list predmetu . . .                  Okruh otázok na skúšku . . .   
Termíny skúšok
    1.  16-05-2019, 12.00 hod. - A203
    2.  23-05-2019, 11.00 hod. - A203
    3.  30-05-2019, 11.00 hod. - A203
    4.  13-06-2019, 11.00 hod. - A203
 
 

Geometria 1  (rozširujúce štúdium)

 
Informačný list predmetu . . .               Okruh otázok na skúšku . . .
Termíny skúšok
    1.  16-05-2019, 14.00 hod. - A333
    2.  23-05-2019, 14.00 hod. - A333
    3.  30-05-2019, 14.00 hod. - A333
    4.  13-06-2019, 14.00 hod. - A333
 

  
 
 

 
pf.ku.sk