RNDr. Martin Billich, PhD.

Pracovné zaradenie: odborný asistent
       č. kancelárie: A243 (Ružomberok)
       Telefón: 044/4320 961
       e-mail: martin.billich@ku.sk
       Konzultačné hodiny:  po dohode (cez e-mail)

 

Vyučované predmety (2018/2019)

  
Ružomberok:  Geometria 1, 2
   Geometria (rozširujúce štúdium)
   Syntetická geometria
   Zobrazovacie metódy v geometrii
 
Poprad:  Matematika 1, 2 (Manažment) 
  

  
 
 

 
pf.ku.sk