RNDr. Martin Billich, PhD.

Pracovné zaradenie: odborný asistent
       č. kancelárie: A243
       Telefón: 044/4320 961
       e-mail: martin.billich@ku.sk
       Konzultačné hodiny:  po dohode (cez e-mail)

 

Vyučované predmety (2017/2018)

  
Ružomberok:  Matematika (pre chemikov)
   Metódy riešenia matematických úloh
   Syntetická geometria
   Zobrazovacie metódy v geometrii
 
Poprad:  Matematika 1, 2 (Manažment) 
  

Matematika

 
Informačný list predmetu . . .  
 
Cvičenia: C01; C02; C03; C04; C05;               Výsledky: 14.12.2017
 
 

METÓDY  RIEŠENIA  MATEMATICKÝCH  ÚLOH

 
Informačný list predmetu . . .  
  
Jan Kopka, Petr Vopěnka: Metody řešení matematických úloh . . .  
Matematika: Úlohy z Monitorov a MSK . . .  
 

Syntetická  geometria

 
Informačný list predmetu . . .                  Okruh otázok na skúšku . . . 
 
Poznámky k prednáškam locked files
    1. Zhodné zobrazenia . . .
    2. Axiomatická výstavba geometrie . . .
    3. Axiómy zhodnosti. Zhodnosť trojuholníkov . . .
    4. Kolmosť. Rovnobežnosť. Spojitosť . . .
    5. Konštrukčné a dôkazové úlohy . . .
    6. Podobnosť. Rovnoľahlosť . . .
    7. Geometria kružnice . . .
    8. Mocnosť bodu vzhľadom na kružnicu . . .
    9. Rovnoľahlosť kružníc . . .
   10. Kružnicová inverzia . . .        Úlohy v GeoGebre . . .
 
    

Zobrazovacie metódy v geometrii

 
Informačný list predmetu . . .                  Okruh otázok na skúšku . . . 
Poznámky k prednáškam locked files
    1.
    2.
         
 
 
 
pf.ku.sk