<
Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Aplikácia voľného umenia do vyučovacieho procesu


Informácie budú uverejnené niekoľko týždňov pred konaním tohto seminára.


Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu