<
Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Aplikácia úžitkového umenia a dizajnu do vyučovacieho procesu


Seminár modulu V2 Úžitkové umenie a dizajn sa uskutočnil v dňoch 16. - 18. februára 2007.

Cieľ workshopu: Uvedomenie si nových súvislostí medzi tradíciou a súčasnosťou, remeslom a umením. Poznávanie "reči materiálov", fyzikálnych a výrazových špecifík cez ukážky základných technologických postupov rozvíja kreatívne možnosti ich aplikácie do vyučovacieho procesu.

Prostredníctvom workshopu pod názvom Remeslo a dizajn sa účastníci oboznámili s úlohou remesla v dizajne a jeho možnosťou aplikácie do vyučovacieho procesu. Účastníci získali priame skúsenosti s materiálom (textil, vŕbové prúty, drôt) a základnými remeselnými technikami.

Seminár pozostával z troch hlavných tematických okruhov:

  • Reč textilu- základné technologické postupy (pradenie, stáčanie, spletanie, základy pletenia a tkania)
  • Reč prútov- (základy košikárstva)
  • Reč drôtov- (základy drotárstva)

Tvorivé dielne boli realizované v priestoroch ateliéru remesla a dizajnu Katedry výtvarného umenia, ktoré poskytujú primerané materiálové a nástrojové vybavenie pre nadobudnutie praktických zručností.

O tento workshop prejavili učitelia veľký záujem. Seminár bol vynikajúco organizačne a materiálne zabezpečený PaedDr. Martou Bošelovou, ak. mal., a preto účastníci prejavili veľký záujem aj o ďalšie workshopy, ktoré bude organizovať Katedra výtvarného umenia.


Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu