<
Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Tvorivé vyučovanie a informačno-komunikačné technológie


Informácie budú uverejnené niekoľko týždňov pred konaním tohto seminára.


Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu