<
Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Miesto fyziky v sústave prírodovedných predmetov


Seminár Miesto fyziky v sústave prírodovedných predmetov zorganizoval Doc. Daniel Polčin dňa 27. októbra 2006. Seminár bol určený učiteľom fyziky najmä zo základných škôl.

Cieľom seminára bolo ukázať učiteľom nové možnosti využívania počítačov a prezentačnej techniky vo vyučovaní fyziky, ako aj ukázať fyzikálny experiment, ktorý predstavuje neoddeliteľnú súčasť poznávacieho procesu

V rámci programu bolo prezentované:

  • Elektronická učebnica fyziky pre základné školy
  • Praktické ukážky obsahu učebnice pri počítačoch
  • Využitie interaktívnej tabule
  • Využívanie IKT vo vyučovaní (interaktívna tabuľa vo vyučovaní fyziky, virtuálne fyzikálne laboratórium, ...)
  • Motivačné fyzikálne experimenty
  • Digitálny fotografický prístroj vo fyzikálnych meraniach a pozorovaniach
  • Burza nápadov bola určená tým účastníkom, ktorí sa chceli aktívne zapojiť do seminára prostredníctvom vlastných príspevkov.Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu