<
Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Matematika na 1. a 2. stupni ZŠ


Seminár Matematika na 1. a 2. stupni ZŠ sa uskutočnil v dňoch 3.-4. mája na chate Jezuitov v Trlenskej doline.

Seminár viedli experti:

  • Doc. RNDr. Jaroslava Brincková, CSc. - KM PFUMB Banská Bystrica
  • Doc. RNDr. Pavol Klenovčan, CSc. - KM PFUMB Banská Bystrica
  • Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. - KMDM PedF UK Praha
  • RNDr. Ján Kuruc - KM PF KU Ružomberok
Učebné osnovy:
  • Od činnosti k poznatku - 3h
  • Evokácia, Uvedomenie si významu a Reflexie (EUR) - 3h
  • Číselné rodinky ako matematické projekty na ZŠ - 4h
  • Umenie klasifikovať v matematike - 2h
  • Využitie štvorčekového papiera vo vyučovaní matematiky - 2h
  • Rôzne číselné sústavy - 2h
Počas seminára sa uskutočnila tvorivá dielňa: Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc.


Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu