Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

FotogalériaSeminár pri príležitosti nedožitých 75. narodenín prof. Igora Kluvánka (1. jún 2006)
Miesto výtvarnej výchovy vo vyučovacom procese (11.-13. september 2006)
Miesto fyziky v sústave prírodovedných predmetov (27. október 2006)
Využívanie multimédií (1.-2. február 2007)
Motivačné a edukačné prezentácie vo výučbe biologických disciplín (5.-6. február 2007)
Úžitkové umenie a dizajn (16.-18. február 2007)
Diskrétna matematika v školskej matematike (3.-4. máj 2007)
Matematika na 1. a 2. stupni ZŠ (3.-4. máj 2007)
Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu