<
Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Diskrétna matematika v školskej matematike


Seminár Diskrétna matematika v školskej matematike sa uskutočnil v dňoch 3.-4. mája na chate Jezuitov v Trlenskej doline.

Učebné osnovy:

  • Základy teórie grafov, úvod do diskrétnej školskej matematiky - 2 hodiny
  • Niektoré zaujímavé úlohy z teórie grafov - 2 hodiny
  • Algoritmy - 2 hodiny
  • Konvexné mnohosteny - kombinatorické vlastnosti - 2 hodiny
  • Niektoré typy grafov, hranovo ohodnotené grafy - 1 hodina
  • Magické grafy - 1 hodina
  • Magické štvorce - 2 hodiny
  • Magické kocky a obdĺžniky - 2 hodiny
  • Vytváranie motivačných matematických úloh pre žiakov - 2 hodiny


Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu