Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Časový rozpis projektuNázov aktivityRok 2006Rok 2007
Seminár pri príležitosti nedožitých 75. rokov prof. Igora Kluvánka1. jún---
Seminár Základné fyzikálne pokusy pre učiteľov na 1. a 2. stupni ZŠ 30. august---
Seminár Miesto fyziky v sústave prírodovedných predmetov27. október---
Seminár Najnovšie poznatky v biologických disciplínach6.-7. november---
Seminár pre učiteľov ZŠ a SŠ Igor Kluvánek počas konferencie
Matematika v škole dnes a zajtra
11.-13. september---
Konferencia Biológia v škole dnes a zajtra11.-13. september10.-12. september
Konferencia Miesto výtvarnej výchovy vo vyučovacom procese11.-13. september10.-12. september
Seminár Využívanie multimédií---1.-2. február
Seminár Motivačné a edukačné prezentácie vo výučbe biologických disciplín---5.-6. február
Seminár Úžitkové umenie a dizajn---16.-18. február
Seminár Využitie IKT vo vyučovaní matematiky---1.-2. marec
Seminár Matematika na 1. a 2. stupni ZŠ---3.-4. máj
Seminár Diskrétna matematika v školskej matematike---3.-4. máj
Konferencia Matematika v škole dnes a zajtra---10.-12. september
Konferencia Informatika v škole a v praxi---10.-12. september