<
Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Najnovšie poznatky v biologických disciplínach


Seminár Najnovšie poznatky v biologických disciplínach sa uskutočnil v dňoch 6.-7. novembra 2006 na chate u Jezuitov v Trlenskej doline.

Základnou témou seminára bola moderná laboratórna a prístrojová technika pre biologické a chemické laboratóriá

Program pozostával z exkurzie v Štátnom veterinárnom a potravinárskom ústave (6.11.2006) a hlavnej prednášky na tému Moderná laboratórna a prístrojová technika pre biologické a chemické laboratóriá (7. 11. 2006).


Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu