<
Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Motivačné a edukačné prezentácie vybraných tematických celkov z molekulárnej biológie a genetiky pre vyučovanie biológie na gymnáziách


Seminár modulu BI Motivačné a edukačné prezentácie vo výučbe biologických disciplín sa uskutočnil v dňoch 5.-6. februára 2007 na chate u Jezuitov v Trlenskej doline.

Cieľom tohto seminára bolo navrhnúť, overiť, optimalizovať prezentácie s obsahom molekulárnej biológie a genetiky s aplikáciou na biotechnologický výskum, kde je potrebné poukázať na základné otázky a problémy, ktoré nové techniky molekulárnej techniky prinášajú ako terapeutické a germinatívne klonovanie, geneticky upravené orgány, potraviny, transgénne zvieratá, zmena pohlavia, homosexualita, eutanázia a podobne. Tieto zásadné problémy nesú so sebou množstvo etických a morálnych otázok, ktoré je potrebné s mladou generáciou riešiť a pokúšať sa zodpovedať, a tak veríme, že pre zúčastnených učiteľov bude tento seminár prínosom a bude nápomocný k formovaniu vyrovnaných mladých ľudí s primeranou úrovňou poznatkov pre správnu orientáciu sa v široko diskutovaných celospoločenských témach (geneticky modifikované organizmy, život zo skúmavky).


Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu